Γλαυκώματος Ενηλίκων και Παίδων Ιατρείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Γλαυκώματος Ενηλίκων και Παίδων ιδρύθηκε το 2015 και εις ό, τι αφορά το παιδιατρικό γλαύκωμα, είναι το πρώτο οργανωμένο τμήμα που δημιουργήθηκε στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξωτερικά ιατρεία

Η κλινική εξέταση των ασθενών γίνεται σε πλήρως εξοπλισμένες οφθαλμολογικές μονάδες. Οι έφηβοι άνω των 14 ετών και οι ενήλικες εξετάζονται στο Τμήμα Γλαυκώματος Ενηλίκων. Τα παιδιά από 4 έως 14 ετών εξετάζονται στο παιδοφθαλμολογικό ιατρείο. Τα παιδιά έως 3 ετών εξετάζονται στο παιδιατρικό τμήμα με ειδικά φορητά μηχανήματα, κατάλληλα για τα παιδιά.

Χειρουργεία

Όταν δεν έχουμε καλή συνεργασία στα παιδιά κάτω των 3 ετών, και υπάρχει υποψία παιδικού γλαυκώματος, η εξέταση γίνεται γρήγορα στο χειρουργείο με απλή μέθη με μάσκα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται διεθνώς, προκειμένου να έχουμε αξιόπιστη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως, κλινική εξέταση, βυθοσκόπηση και γωνιοσκοπία.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των laser, που πραγματοποιούνται, καλύπτουν όλο το φάσμα των γλαυκωμάτων σε ενήλικες και παιδιά.

Πολυεπίπεδη διαχείριση

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών προσφέρει συνεργασία με άλλους τομείς που αφορούν τα παιδιά με γλαύκωμα, όπως παιδιάτρους, αναπτυξιολόγους, φυσιοθεραπευτές και άλλους

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στο Τμήμα Γλαυκώματος Ενηλίκων και Παιδιών υπάρχει εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία σε όλες τις μορφές γλαυκώματος που προαναφέρονται

Στο Τμήμα Γλαυκώματος εφαρμόζονται αυστηρά τα πρωτόκολλα διαχείρισης του γλαυκώματος ενηλίκων και παίδων, όπως αυτά επιβάλλονται από τις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Εταιρείες Γλαυκώματος, καθώς και τη συνεχιζόμενη έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό.

Οι επεμβάσεις ακολουθούν δοκιμασμένα χειρουργικά πρωτόκολλα, όπως το Moorfields Safer Surgery System και άλλα. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα υπήρξαν πάντοτε εφάμιλλα, αν όχι και καλύτερα, από τα αναφερόμενα στις διεθνείς έρευνες και τα εξειδικευμένα Κέντρα του εξωτερικού

Η αναισθησία δίδεται από εξειδικευμένους παιδοαναισθησιολόγους με τεράστια εμπειρία στα παιδιά με γλαύκωμα. Η εξέταση στους μικρούς ασθενείς, κάτω των 3 ετών, γίνεται με ελαφρά μέθη, χωρίς τη δυσάρεστη φλεβοπαρακέντηση, με πολύ φιλική και ήρεμη προσέγγιση, που δεν τραυματίζει ψυχολογικά ούτε το παιδί ούτε τους γονείς. Τα παιδιά κοιμούνται και ξυπνούν πρακτικά στην αγκαλιά της μητέρας τους.

Το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος Γλαυκώματος είναι άρτια εκπαιδευμένο και έχει μακρά εμπειρία στην κλινική και χειρουργική διαχείριση του γλαυκωματικού ασθενούς.

Η πλαισίωση των μικρών ασθενών μας, καθώς και των γονέων τους, γίνεται με ιδιαίτερη ευαισθησία, καθοδήγηση, υπομονή και φροντίδα, και ακολουθεί πιστά τη διεθνή πρακτική πολυεπίπεδης διαχείρισης που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές

Το επίπεδο ιατρικής του τμήματος Γλαυκώματος, ιδιαίτερα στο παιδικό γλαύκωμα, αναγνωρίζεται και αναζητείται ακόμη και από ασθενείς του εξωτερικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ιατρείο Γλαυκώματος Ενηλίκων και Παίδων ιδρύθηκε το 2015 και εις ό, τι αφορά το παιδιατρικό γλαύκωμα, είναι το πρώτο οργανωμένο τμήμα που δημιουργήθηκε στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξωτερικά ιατρεία

Η κλινική εξέταση των ασθενών γίνεται σε πλήρως εξοπλισμένες οφθαλμολογικές μονάδες. Οι έφηβοι άνω των 14 ετών και οι ενήλικες εξετάζονται στο Ιατρείο Γλαυκώματος Ενηλίκων. Τα παιδιά από 4 έως 14 ετών εξετάζονται στο παιδοφθαλμολογικό ιατρείο.  Τα παιδιά έως 3 ετών εξετάζονται στο παιδιατρικό τμήμα με ειδικά φορητά μηχανήματα, κατάλληλα για τα παιδιά. 

Χειρουργεία

Όταν δεν έχουμε καλή συνεργασία στα παιδιά κάτω των 3 ετών, και υπάρχει υποψία παιδικού γλαυκώματος, η εξέταση γίνεται γρήγορα στο χειρουργείο με απλή μέθη με μάσκα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται διεθνώς, προκειμένου να έχουμε αξιόπιστη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως, κλινική εξέταση, βυθοσκόπηση και γωνιοσκοπία.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των laser, που πραγματοποιούνται, καλύπτουν όλο το φάσμα των γλαυκωμάτων σε ενήλικες και παιδιά.

Πολυεπίπεδη διαχείριση

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών προσφέρει συνεργασία με άλλους τομείς που αφορούν τα παιδιά με γλαύκωμα, όπως παιδιάτρους, αναπτυξιολόγους, φυσιοθεραπευτές και άλλους.

Στο Τμήμα Γλαυκώματος Ενηλίκων και Παιδιών του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών υπάρχει εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία σε όλες τις μορφές γλαυκώματος που προαναφέρονται.

Στο Τμήμα Γλαυκώματος εφαρμόζονται αυστηρά τα πρωτόκολλα διαχείρισης του γλαυκώματος ενηλίκων και παίδων, όπως αυτά επιβάλλονται από τις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Εταιρείες Γλαυκώματος, καθώς και τη συνεχιζόμενη έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό.

Οι επεμβάσεις ακολουθούν δοκιμασμένα χειρουργικά πρωτόκολλα, όπως το Moorfields Safer Surgery System και άλλα. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα υπήρξαν πάντοτε εφάμιλλα, αν όχι και καλύτερα, από τα αναφερόμενα στις διεθνείς έρευνες και τα εξειδικευμένα Κέντρα του εξωτερικού.

Η αναισθησία δίδεται από εξειδικευμένους παιδοαναισθησιολόγους με τεράστια εμπειρία στα παιδιά με γλαύκωμα. Η εξέταση στους μικρούς ασθενείς, κάτω των 3 ετών, γίνεται με ελαφρά μέθη, χωρίς τη δυσάρεστη φλεβοπαρακέντηση, με πολύ φιλική και ήρεμη προσέγγιση, που δεν τραυματίζει ψυχολογικά ούτε το παιδί ούτε τους γονείς. Τα παιδιά κοιμούνται και ξυπνούν πρακτικά στην αγκαλιά της μητέρας τους.

Το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος Γλαυκώματος είναι άρτια εκπαιδευμένο και έχει μακρά εμπειρία στην κλινική και χειρουργική διαχείριση του γλαυκωματικού ασθενούς.

Η πλαισίωση των μικρών ασθενών μας, καθώς και των γονέων τους, γίνεται με ιδιαίτερη ευαισθησία, καθοδήγηση, υπομονή και φροντίδα, και ακολουθεί πιστά τη διεθνή πρακτική πολυεπίπεδης διαχείρισης που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές.

Το επίπεδο ιατρικής του τμήματος Γλαυκώματος, ιδιαίτερα στο παιδικό γλαύκωμα, αναγνωρίζεται και αναζητείται ακόμη και από ασθενείς του εξωτερικού.

Τι είναι το γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μια οπτική νευροπάθεια η οποία οδηγεί σε χαρακτηριστικές βλάβες του οπτικού νεύρου, και απώλεια οπτικού πεδίου. Συνήθως δε δίνει συμπτώματα, και γι’ αυτό τον λόγο είναι πολύ ύπουλο.

Αιτία της νόσου

Για χρόνια πιστεύαμε ότι ο κύριος παράγων κινδύνου ήταν η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.

Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει καταργηθεί, καθώς έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν ασθενείς με χαμηλές πιέσεις οι οποίοι αναπτύσσουν γλαυκωματικές βλάβες, πάσχοντας από αυτό που λέγεται γλαύκωμα χαμηλής πιέσεως.

Αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αναπτύσσουν γλαυκωματικές βλάβες, παρά το γεγονός ότι έχουν πιέσεις πάνω από 20mmHg, πάσχοντας από την λεγόμενη οφθαλμική υπερτονία.

Άλλοι παράγοντες οι οποίοι υπεισέρχονται στο να δημιουργηθεί μία βλάβη γλαυκωματικού τύπου στο οπτικό νεύρο, είναι η αιματική ροή του κόγχου, οι αγγειακές παθήσεις κ.α.

Η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης οφείλεται στην δυσκολία αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού.Το υδατοειδές υγρό παράγεται από το ακτινωτό σώμα,  κυκλοφορεί ανάμεσα στον φακό και την ίριδα, περνάει μέσα από την κόρη του ματιού και αποχετεύεται από την γωνία που δημιουργεί ο σκληρός χιτώνας  με την ίριδα.

Αυτή η γωνία μπορεί να είναι ανοικτή ή κλειστή, και έτσι τα γλαυκώματα χωρίζονται σε γλαυκώματα ανοικτής γωνίας ή κλειστής γωνίας. Η κλινική τους συμπεριφορά αλλά και η διαχείρισή τους είναι διαφορετικές ανάλογα με τον τύπο τους. Όλα όμως οδηγούν σε μια μη αναστρέψιμη απώλεια οράσεως και οπτικού πεδίου.

Πρόληψη

Είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε τα μάτια μας σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον οφθαλμίατρό μας. Ιδιαίτερα τα γλαυκώματα ανοικτής γωνίας τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό κληρονομικά θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Όποιος έχει εξ’ αίματος συγγενή που πάσχει από γλαύκωμα ανοικτής γωνίας θα πρέπει να ελέγχεται μία φορά κάθε δύο χρόνια πριν την ηλικία των σαράντα, και μία φορά το χρόνο μετά την ηλικία των σαράντα, προκειμένου να διαπιστωθεί το οποιοδήποτε πρώιμο στοιχείο του γλαυκώματος.

Διάγνωση

Η αξιολόγηση του γλαυκωματικού ασθενούς  γίνεται με πλήρη οφθαλμολογική εξέταση, γωνιοσκοπία, παχυμετρία κερατοειδούς και απεικονιστικές μελέτες του οπτικού νεύρου ( οπτικά πεδία ή και οπτική τομογραφία – OCT ).

Θεραπεία

Η θεραπεία του γλαυκώματος έχει ως σκοπό την επιβράδυνση της απώλειας της οράσεως. Προς το παρόν η επιστήμη δεν έχει επιτύχει να ανατάξει γλαυκωματικές βλάβες.

Η θεραπεία αυτή συνίσταται:

  1. Σε φαρμακευτική με κολλύρια. Αυτά πρέπει να χορηγούνται με αυστηρότητα στα ωράριά τους. Η κακή συμμόρφωση στην θεραπεία οδηγεί πολύ συχνά σε τύφλωση.
  2. Σε χειρουργική με laser. Αυτή αφορά τα πρώιμα γλαυκώματα ή τις οφθαλμικές υπερτονίες, και είναι η SLT ή η MDLT.
  3. Σε χειρουργικές επεμβάσεις στον οφθαλμό με νυστέρι. Υπάρχει πληθώρα επεμβάσεων του γλαυκώματος, με διάφορα ποσοστά επιτυχίας. Η επιλογή τους εξαρτάται κατά περίπτωση από το ύψος της ενδοφθάλμιας πίεσης, τον τύπο και το στάδιο του γλαυκώματος, το οφθαλμολογικό και ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και την συνύπαρξη καταρράκτη.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι αυτή που μας εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα οράσεως και επομένως καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Δυστυχώς και τα παιδιά μας μπορεί να παρουσιάσουν γλαύκωμα το οποίο είναι ή συγγενές κληρονομικά υπολειπόμενο, ή δευτεροπαθές μετά από τραυματισμούς ή φλεγμονές ή και σε συνδυασμό με συγγενείς καταρράκτες, αφακία, ανιριδία , κ.τ.λ.

Τα γλαυκώματα αυτά είναι πολύ πιο σπάνια και η άμεση και επείγουσα αντιμετώπισή τους βελτιώνει την τελική πρόγνωση σε ότι αφορά την οπτική οξύτητα των παιδιών.

Η εξέταση στα παιδιά περιλαμβάνει ό,τι και στους ενήλικες . Στα παιδιά σε μικρή ηλικία και κυρίως κάτω των τεσσάρων όπου η συνεργασία δεν είναι εύκολη, απαιτείται εξέταση υπό ελαφρά αναισθησία προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα.

Η φαρμακευτική θεραπεία στα παιδιατρικά γλαυκώματα είναι λιγότερο επιτυχής, και γι’ αυτό συνήθως χρειάζεται χειρουργική θεραπεία.

Τα παιδιά χρειάζονται επίσης μια πολυδιάστατη αντιμετώπιση γιατί πολλές φορές έχουν κακή οπτική οξύτητα και επομένως χρειάζονται καταρχήν προσοχή ώστε να μην έχουμε δημιουργία αμβλυωπίας αλλά και δεύτερον να έχουμε μια αντιμετώπιση από την οικογένεια αλλά και το σχολείο που να επιτρέπει καλή ψυχολογία αλλά και καλή απόδοση στην εκπαίδευσή τους.

Δεδομένου ότι το συγγενές γλαύκωμα μπορεί να είναι κληρονομικό,  συμβουλευτείτε μας εάν πρόκειται να ακολουθήσει εγκυμοσύνη.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Διότι:

  1. Υπάρχει εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία σε όλες τις μορφές γλαυκώματος που προαναφέρονται
  2. Εφαρμόζονται αυστηρά  τα πρωτόκολλα διαχείρισης του γλαυκώματος ενηλίκων και παίδων, όπως αυτά επιβάλλονται από τις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Εταιρείες Γλαυκώματος, καθώς και την συνεχιζόμενη έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτόν
  3. Οι επεμβάσεις ακολουθούν δοκιμασμένα  χειρουργικά πρωτόκολλα, όπως το Moorfields Safer Surgery System και άλλα. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα υπήρξαν πάντοτε εφάμιλλα, αν όχι και καλύτερα, από τα αναφερόμενα στις διεθνείς έρευνες και τα εξειδικευμένα Κέντρα του εξωτερικού
  4. Η αναισθησία δίδεται από εξειδικευμένους παιδοαναισθησιολόγους με τεράστια εμπειρία στα παιδιά με γλαύκωμα. Η εξέταση στους μικρούς ασθενείς, κάτω των 3 ετών, γίνεται με ελαφρά μέθη, χωρίς την δυσάρεστη φλεβοπαρακέντηση, με πολύ φιλική και ήρεμη προσέγγιση, που δεν τραυματίζει ψυχολογικά ούτε το παιδί ούτε τους γονείς. Τα παιδιά κοιμούνται  και ξυπνούν πρακτικά στην αγκαλιά της μητέρας τους.
  5. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο και έχει μακρά εμπειρία στην κλινική και χειρουργική διαχείριση του γλαυκωματικού ασθενούς.
  6. Η πλαισίωση των μικρών ασθενών μας, καθώς και των γονέων τους, γίνεται με ιδιαίτερη ευαισθησία, καθοδήγηση, υπομονή και φροντίδα, και ακολουθεί πιστά την διεθνή πρακτική πολυεπίπεδης διαχείρισης που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές
  7. Το επίπεδο ιατρικής του τμήματος, ιδιαίτερα στο παιδικό γλαύκωμα, αναγνωρίζεται και αναζητείται ακόμη και από ασθενείς του εξωτερικού.