Γαστρεντερολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο, οργανωμένο και στελεχωμένο με άριστους, εξειδικευμένους γαστρεντερολόγους και έμπειρο βοηθητικό προσωπικό.

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα ειδικεύεται στην έγκυρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των νοσημάτων του πεπτικού συστήματος (οισοφάγος, στόμαχος, έντερο λεπτό και παχύ, ήπαρ, χοληφόρα και πάγκρεας).

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα καλύπτει όλο το πλαίσιο διαγνωστικής ενδοσκοπικής επεμβατικής και γαστρεντερολογίας.

Ειδικότερα, στο τμήμα Ενδοσκοπικό – Επεμβατικό και Μελέτης Πεπτικού Συστήματος πραγματοποιούνται:

 • Ενδοσκοπήσεις ανώτερου και κατώτερου πεπτικού (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση),
 • Επεμβατικές ενδοσκοπήσεις, τοποθέτηση ενδοπροθέσεων stent, πολυπεκτομές, διαστολές, αφαίρεση ξένων σωμάτων, laser, αιμοστάσεις,
 • Εντεροσκοπήσεις (double balloon) έλεγχος λεπτού εντέρου ενδοσκοπικά,
 • Laser ανώτερου και κατώτερου πεπτικού,
 • ERCP,
 • Χρωμοενδοσκοπήσεις,
 • Ηλεκτρονική χρωμοενδοσκόπηση (FICE),
 • Μανομετρία οισοφάγου και μέτρηση PH με IMPEDANCE,
 • Βιοανάδραση ορθού,
 • Μανομετρία ορθού,
 • Ελαστομετρία,
 • Ηπατολογικός έλεγχος.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Γαστρεντερολογικό τμήμα διαθέτει ιατρούς με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον έλεγχο και στην αντιμετώπιση και του πλέον σύνθετου προβλήματος.

Ο εξοπλισμός του Γαστρεντερολογικού Τμήματος είναι σύγχρονος και πλήρης για κάθε είδους γαστρεντερολογική πάθηση.

Στο Γαστρεντερολογικό τμήμα ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί χωρίς ταλαιπωρία, στο σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων που απαιτούνται για τη διάγνωση και θεραπεία του προβλήματός του.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο, οργανωμένο και στελεχωμένο με άριστους, εξειδικευμένους γαστρεντερολόγους και έμπειρο βοηθητικό προσωπικό.

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα ειδικεύεται στην έγκυρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των νοσημάτων του πεπτικού συστήματος (οισοφάγος, στόμαχος, έντερο λεπτό και παχύ, ήπαρ, χοληφόρα και πάγκρεας).

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα καλύπτει όλο το πλαίσιο διαγνωστικής ενδοσκοπικής επεμβατικής και γαστρεντερολογίας.

Ειδικότερα, στο τμήμα Ενδοσκοπικό – Επεμβατικό και Μελέτης Πεπτικού Συστήματος πραγματοποιούνται:

 • Ενδοσκοπήσεις ανώτερου και κατώτερου πεπτικού (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση),
 • Επεμβατικές ενδοσκοπήσεις, τοποθέτηση ενδοπροθέσεων stent, πολυπεκτομές, διαστολές, αφαίρεση ξένων σωμάτων, laser, αιμοστάσεις,
 • Εντεροσκοπήσεις (double balloon) έλεγχος λεπτού εντέρου ενδοσκοπικά,
 • Laser ανώτερου και κατώτερου πεπτικού,
 • ERCP,
 • Χρωμοενδοσκοπήσεις,
 • Ηλεκτρονική χρωμοενδοσκόπηση (FICE),
 • Μανομετρία οισοφάγου και μέτρηση PH με IMPEDANCE,
 • Βιοανάδραση ορθού,
 • Μανομετρία ορθού,
 • Ελαστομετρία,
 • Ηπατολογικός έλεγχος.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Γαστρεντερολογικό τμήμα διαθέτει ιατρούς με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον έλεγχο και στην αντιμετώπιση και του πλέον σύνθετου προβλήματος.

Ο εξοπλισμός του Γαστρεντερολογικού Τμήματος είναι σύγχρονος και πλήρης για κάθε είδους γαστρεντερολογική πάθηση.

Στο Γαστρεντερολογικό τμήμα ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί χωρίς ταλαιπωρία, στο σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων που απαιτούνται για τη διάγνωση και θεραπεία του προβλήματός του.

Covid-19 testing
Προπληρωμή