Επεμβατική Νευροακτινολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επεμβατική Νευροακτινολογία είναι μία σχετικά νέα ιατρική εξειδίκευση γνωστή επίσης ως ενδαγγειακή νευροχειρουργική, η οποία αντιμετωπίζει αγγειακές παθήσεις εγκεφάλου, κεφαλής - τραχήλου και σπονδυλικής στήλης με τη χρήση ενδαγγειακών τεχνικών.

Η προσέγγιση και θεραπεία της παθολογίας γίνεται μέσω του αυλού των αγγείων, αποφεύγοντας την ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι επεμβάσεις αποτελούν μέθοδο εκλογής, λόγω της ελάχιστα τραυματικής φύσης τους, του καλού μακροχρόνιου αποτελέσματος και του χαμηλού ποσοστού επιπλοκών.

Ανάλογα με την πάθηση, στόχος της θεραπείας είναι είτε η απόφραξη ενός παθολογικού αγγείου (εμβολισμός), είτε η διάνοιξη ενός λειτουργικού αγγείου (αγγειοπλαστική, θρομβεκτομή).

Οι επεμβάσεις διενεργούνται από επεμβατικούς νευροακτινολόγους ή ενδαγγειακούς νευροχειρουργούς, δηλαδή ακτινολόγους ή νευροχειρουργούς με επιπλέον εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Πραγματοποιούνται σε αίθουσα ψηφιακού αγγειογράφου υψηλής ευκρίνειας με την υποστήριξη νευροαναισθησιολόγων και ειδικά εκπαιδευμένων ακτινοτεχνολόγων και νοσηλευτών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών λειτουργούν από το 2000 τμήματα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, όπου διενεργούνται συστηματικά επεμβάσεις από κορυφαίους γιατρούς με μετεκπαίδευση σε διάσημα κέντρα του εξωτερικού και πολυετή εμπειρία.

Στις άρτια οργανωμένες αίθουσες σύγχρονων ψηφιακών αγγειογράφων εφαρμόζονται αποτελεσματικά όλες οι νεότερες επεμβατικές τεχνικές, αντιμετωπίζοντας και τα πλέον σύνθετα και δύσκολα περιστατικά.

Στο τμήμα πραγματοποιούνται οι παρακάτω διαγνωστικές πράξεις:

 • Διαγνωστικές ενδαρτηριακές ψηφιακές αγγειογραφίες τραχήλου, εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού,
 • Αποφρακτική δοκιμασία,
 • WADA test,
 • Λήψη αίματος λιθοειδών κόλπων.

Οι παθήσεις που κατεξοχήν αντιμετωπίζονται με ενδαγγειακή επέμβαση είναι:

 • ανευρύσματα εγκεφάλου είτε ραγέντα με συνοδό υπαραχνοειδή αιμορραγία, είτε μη ραγέντα,
 • αρτηριοφλεβικές (ή αρτηριοφλεβώδεις) δυσπλασίες – επικοινωνίες εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού,
 • αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες της σκληράς μήνιγγας,
 • τραυματικές ή αυτόματες αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες κεφαλής – τραχήλου,
 • στενώσεις ενδοκράνιων αγγείων (έσω καρωτίδας, μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, βασικής αρτηρίας κ.λπ.),
 • στενώσεις εξωκράνιων αγγείων, όπως καρωτίδας και σπονδυλικής αρτηρίας,
 • οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο με απόφραξη μεγάλου εγκεφαλικού αγγείου,
 • αγγειοβριθείς όγκοι κεφαλής, τραχήλου και σπονδυλικής στήλης ως προεγχειρητική επέμβαση ή παρηγορητική θεραπεία (μηνιγγιώματα, νευρινώματα, παραγαγγλιώματα, αιμαγγειοβλαστώματα, αγγειοϊνώματα),
 • αιμαγγειώματα κεφαλής, τραχήλου και σπονδυλικής στήλης, ως μονή ή συμπληρωματική θεραπεία,
 • επιστάξεις (ρινορραγίες) ή άλλες δύσκολα ελέγξιμες αιμορραγίες κεφαλής και τραχήλου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Οι κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών διαθέτουν οργανωμένα τμήματα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας σε συνεχή 24ωρη ετοιμότητα.

Τα τμήματα αυτά είναι ενταγμένα στις πρωτοποριακές στην Ελλάδα μονάδες εγκεφαλικών επεισοδίων που διαθέτει ο Όμιλος, οι οποίες στελεχώνονται από ομάδες εξειδικευμένων γιατρών πολλών ειδικοτήτων (νευρολόγων, νευροχειρουργών, επεμβατικών νευροακτινολόγων, ακτινολόγων, εντατικολόγων, αγγειοχειρουργών και άλλων).

Με την υποστήριξη του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και του έμπειρου νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται χωρίς καθυστέρηση, εφαρμόζοντας τα σύγχρονα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Ετησίως αντιμετωπίζεται σημαντικός αριθμός περιστατικών με αποτελέσματα εφάμιλλα μεγάλων διεθνών κέντρων.

Covid-19 testing
Προπληρωμή