Εμβολισμοί εγκεφάλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο εμβολισμός αποτελεί μία ενδαγγειακή επέμβαση, η οποία έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων του εγκεφάλου και άλλων ενδοκρανιακών παθήσεων.

Η προσέγγιση των αγγείων του εγκεφάλου γίνεται μέσα από τον ίδιο τους τον αυλό (ενδαγγειακά) και όχι με διάνοιξη του κρανίου (κρανιοτομία).

Αποτελεί μέθοδο εκλογής, λόγω της μη τραυματικής φύσης της επέμβασης, του καλού μακροχρόνιου αποτελέσματος και του χαμηλού ποσοστού επιπλοκών.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης διενεργούνται συστηματικά εμβολισμοί για παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός), με το μεγαλύτερο αριθμό αντιμετώπισης ασθενών στη Βόρεια Ελλάδα.

Κορυφαίοι νευροχειρουργοί με μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στους εμβολισμούς και με μεγάλη εμπειρία, διενεργούν και τις πλέον δύσκολες ή εξειδικευμένες  επεμβάσεις υπό το σύγχρονο ψηφιακό αγγειογράφο

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για τη διενέργεια του εμβολισμού, απαιτείται αγγειογράφος υψηλής ευκρίνειας και τρισδιάστατης απεικόνισης.

Η προσπέλαση μικροκαθετήρων και μικροσυρμάτων υψηλής τεχνολογίας και των συνεχώς εξελισσόμενων υλικών εμβολισμού, γίνεται δια μέσου του αυλού των αγγείων του εγκεφάλου.

 Οι παθήσεις που κατεξοχήν αντιμετωπίζονται με ενδαγγειακή επέμβαση (εμβολισμό) είναι:

  • ανευρίσματα εγκεφάλου είτε ραγέντα με συνοδό υπαραχνοειδή αιμορραγία,  είτε μη ραγέντα,
  • αρτηριοφλεβικές (ή αρτηριοφλεβώδεις) δυσπλασίες – επικοινωνίες εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού,
  • αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες της σκληράς μήνιγγας,
  • τραυματικές ή αυτόματες αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες κεφαλής – τραχήλου,
  • στενώσεις ενδοκράνιων αγγείων (έσω καρωτίδος, μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, βασικής αρτηρίας κ.λπ.),
  • στενώσεις εξωκράνιων αγγείων, όπως καρωτίδος και σπονδυλικής αρτηρίας,
  • οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο με απόφραξη μεγάλου εγκεφαλικού αγγείου,
  • αγγειοβριθείς όγκοι κεφαλής, τραχήλου και σπονδυλικής στήλης ως προεγχειρητική επέμβαση ή παρηγορική θεραπεία (μηνιγγιώματα, νευρινώματα, παραγαγγλιώματα, αιμαγγειοβλαστώματα, αγγειοϊνώματα),
  • αιμαγγειώματα κεφαλής, τραχήλου και σπονδυλικής στήλης, ως μονήρης ή συμπληρωματική θεραπεία,
  • επιστάξεις (ρινορραγίες) ή άλλες δύσκολα ελέγξιμες αιμορραγίες κεφαλής και τραχήλου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε συνεχή 24ωρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών με τη μέθοδο του Εμβολισμού και με κάθε είδους Νευροχειρουργικές επεμβάσεις που μπορεί να κριθούν απαραίτητες.

Αντιμετωπίζεται ετησίως μεγάλος αριθμός ασθενών με αποτελέσματα εφάμιλλα των διεθνών Κέντρων χάρη στην εξειδίκευση ειδικών νευροχειρουργών στους εμβολισμούς και τη συνεργασία των Τμημάτων του (Τμήμα Εμβολισμών, Νευροχειρουργικό, Αναισθησιολογικό, Ακτινολογικό, Αιμοδυναμικό, ΜΕΘ, Χειρουργεία).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19 testing
Προπληρωμή