Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ομάδα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής των Ενδοκρινών αδένων με επικεφαλής τον Επικ. Καθηγητή Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, κ. Παπαβραμίδη Θεοδόση, εφαρμόζει με την μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα, πρωτοπόρες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Εφάρμοσε πρώτη στην Ελλάδα την θυρεοειδεκτομή χωρίς ουλή (από τη στοματική κοιλότητα) με την τεχνική TOETVA. Η τεχνική αυτή, εφαρμόζεται σε λίγα εξειδικευμένα Ιατρικά Κέντρα, διεθνώς.

Διενήργησε την πρωτοποριακή, ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή με την τεχνολογία του πράσινου της ινδοκυανίνης (ICG παραθυρεοειδεκτομή) και τη βοήθεια φλουοραγγειογραφίας.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πραγματοποιούνται ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές πράξεις  για την αντιμετώπιση του συνόλου των ενδοκρινικών νοσημάτων.

Εγχειρητική αντιμετώπιση

 • Ελάχιστα Επεμβατική Θυρεοειδεκτομή
 • Ελάχιστα Επεμβατική Παραθυρεοειδεκτομή
 • Ελάχιστα Επεμβατική Επινεφριδεκτομή

Πλεονεκτήματα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων:

 • Αντιμετώπιση ακραίων ηλικιακά ομάδων (παιδιά, υπερήλικες)
 • Νοσηλεία μίας ημέρας για:
  • Θυρεοειδεκτομή
  • Παραθυρεοειδεκτομή
 • Βραχεία νοσηλεία για:
 • Επινεφριδεκτομή
 • Eλαχιστοποίηση:
 • Πόνου
 • Επιπλοκών
 • Νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Χρόνου λήψη αντιβίωσης
 • Άγχους
 • Ταχεία επανένταξη των ασθενών στο εργασιακό περιβάλλον
 • Λιγότερο εξαρτώμενοι ασθενείς
 • Υψηλός βαθμός ικανοποίησης ασθενών
 • Μικρότερο κόστος

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Η ομάδα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής των Ενδοκρινών Aδένων αποτελείται από άκρως εξειδικευμένους Χειρουργούς. Εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές διεθνώς και στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία και εξαιρετικά αποτελέσματα.

Οι επεμβατικές πράξεις έχουν ταχύτατη αποκατάσταση και μικρότερο κόστος έναντι κλασικών χειρουργικών τεχνικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19
Προπληρωμή Test