Διερεύνηση αστάθειας βάδισης κίνησης & αίσθησης των άκρων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H κινητικότητα, η βάδιση και η αίσθηση της, είναι μια σύνθετη λειτουργία, που αλλάζει φυσιολογικά, ανάλογα με την ηλικία.

Η καλή της απόδοση εξαρτάται από την ανατομική και λειτουργική επάρκεια πολλών οργάνων και συστημάτων.

Οι αλλαγές στη βάδιση, στην κινητικότητα και στην αίσθηση, άλλοτε εγκαθίστανται αιφνιδίως και άλλοτε προοδευτικά. Άλλες εντάσσονται στα πλαίσια της αναπτυξιακής φυσικής εξέλιξης και άλλες είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας γήρανσης, τραύματος ή νόσου.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H κινητικότητα, η βάδιση και η αίσθηση της, είναι μια σύνθετη λειτουργία, που αλλάζει φυσιολογικά, ανάλογα με την ηλικία.

Η καλή της απόδοση εξαρτάται από την ανατομική και λειτουργική επάρκεια πολλών οργάνων και συστημάτων.

Οι αλλαγές στη βάδιση, στην κινητικότητα και στην αίσθηση, άλλες είναι αιφνιδιαστικές και άλλες εγκαθίστανται ύπουλα. Άλλες είναι στα πλαίσια της αναπτυξιακής φυσικής εξέλιξης και άλλες είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας γήρανσης, τραύματος, νόσου απλής ή και σοβαρής, ακόμα και επείγουσας.

Μια διαταραχή στην κίνηση, στη βάδιση ή στην αίσθηση, δημιουργεί σε κάθε γιατρό ένα μεγάλο διαγνωστικό πρόβλημα.

Αυτή μπορεί να οφείλεται, σε ένα ή περισσότερα αίτια, όπως αναφέρονται ενδεικτικά πιο κάτω:

  • Από τα αισθητήρια (μάτια,αίσθησης χεριών, ποδιών, κλπ).
  • Από τα οστά, αρθρώσεις και μυικό σύστημα.
  • Από κάθε νεύρο ξεχωριστά.
  • Από τον εγκέφαλο και το σύστημα ισορροπίας (αυτιά).
  • Από την παρουσία πόνου, από αρθρώσεις, αγγεία, οστά, κλπ.
  • Από την γενική κατάσταση του οργανισμού, τη λήψη φαρμάκων και ουσιών (συνήθειες).
  • Από ήδη εγκατεστημένα κινητικά ή αισθητηριακά ελλείμματα, όπως ένα παλιό κάταγμα, μια αρθρίτιδα, μια παλαιά ή νέα βλάβη νεύρων, μια αρρώστια, μια επιπλοκή αρρώστιας όπως ας πούμε ένα εγκεφαλικό, μια σκλήρυνση κατά πλάκας, κλπ. Άλλες απ' αυτές τις νόσους τις γνωρίζει ο ασθενής, άλλες πάλι αναδεικνύονται διαγνωστικά πρώτη φορά, με την ειδική αυτή διαγνωστική εξέταση.

Επομένως κάθε αλλαγή, κάθε αστάθεια, κάθε αδεξιότητα στην κίνηση των χεριών, στη βάδιση, κάθε έλλειμμα στην αίσθηση, κάθε μούδιασμα, είναι ένα σύμπτωμα και ενόχλημα, που πρέπει να διερευνάται διαγνωστικά, κατά το δυνατόν συντομότερα, ακόμα και επειγόντως.

Σε ένα βρέφος, ένα παιδί, τις πιο πολλές φορές, το αίτιο είναι περιγεννητικό, ή απλά θέμα σταδίου ανάπτυξης και οφείλεται σε ένα,ή και σπανιότερα, σε περισσότερα αίτια.

Κατά την εφηβεία, την ωριμότητα, ή σε αθλητές, ή και σε τραυματίες, το αίτιο, συνήθως δεν είναι μόνο ένα, αλλά περισσότερα του ενός.

Ο ασθενής παραπέμπεται στην ειδική διαγνωστική μονάδα, από τον θεράποντα ιατρό του, η οποία αποτελείται από τον Παθολόγο, Νευρολόγο, Ορθοπεδικό, τον Νευροχειρουργό, τον Ρευματολόγο, τον Πλαστικό χειρουργό, κλπ, που διερευνούν και θεραπεύουν, το σύνθετο αυτό πρόβλημα, όπως είναι μια διαταραχή σε αίσθηση - κίνηση - βάδιση.

Πρώτο βήμα, είναι η ακριβής διάγνωση, με φυσιατρική εκτίμηση και ηλεκτρομυογραφική μελέτη - έκθεση.

Είναι έτσι οργανωμένη η μονάδα αυτή, που να δίνει υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα στον κάθε ειδικό γιατρό και χειρουργό με απαιτήσεις, όπως και σε κάθε ενδιαφερόμενο ασθενή.

Ο ασθενής εξετάζεται πλήρως κλινικά, πρόσωπο, χέρια, πόδια, λαμβάνεται πλήρες ιστορικό και κάνει ηλεκτρομυογραφική διερεύνηση και πλήρη διαφοροδιαγνωστική μελέτη.

Η διαγνωστική - φυσιατρική - ηλεκτρομυογραφική έκθεση που προκύπτει, παραδίδεται στον θεράποντα ειδικό γιατρό, για την αιτιολογική αντιμετώπιση του ασθενή και του εξατομικευμένου πλέον προβλήματός του, έγκαιρα και με επιτυχία.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ