Διαβητικών Εγκύων Ιατρείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ιατρείο Διαβητικών Εγκύων της Γαία Μαιευτικής - Γυναικολογικής στελεχώνεται από εξειδικευμένους, έμπειρους ιατρούς, οι οποίοι καλύπτουν καθημερινά και επί 24ώρου βάσεως τις ανάγκες των διαβητικών εγκύων, σε εξωτερική βάση όσο και κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη κύησης στηρίζεται στη σωστή διατροφή, στην ενδεδειγμένη καθημερινή άσκηση και στην εκπαίδευση των εγκύων στην αυτομέτρηση και στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καθημερινή και επί 24ωρο κάλυψη των αναγκών των διαβητικών εγκύων.

Το ιατρείο αναλαμβάνει τη φροντίδα διαβητικών γυναικών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης (εγκυμοσύνη επί προϋπάρχοντος σακχαρώδη διαβήτη) αλλά και την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη στην εγκυμοσύνη.

Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη σωστή κατάρτιση του διαιτολογίου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εγκύου. Επίσης, στο Ιατρείο Διαβητικών Εγκύων εκπαιδεύονται σχολαστικά οι έγκυες γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη που χρήζουν χορήγηση ινσουλίνης προς επίτευξη της βέλτιστης ρύθμισης.

Παράλληλα, η συνεχής επικοινωνία με τους γυναικολόγους αλλά και με τους ειδικά καταρτισμένους ιατρούς του Τμήματος Ιατρικής Εμβρύου (υπερηχογραφήματα εμβρύου) ευοδώνει την ορθότερη αντιμετώπιση των εγκύων με σακχαρώδη διαβήτη, αφού αυτή στηρίζεται, μεταξύ άλλων, και στον αξιόπιστο υπερηχογραφικό έλεγχο του εμβρύου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ιατρείο Διαβητικών Εγκύων της Γαία Μαιευτικής - Γυναικολογικής απαρτίζεται από ιατρούς υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, που έχουν εκπαιδευτεί σε χώρες του εξωτερικού αλλά και που έχουν επενδύσει πολλά έτη στην έρευνα της παθοφυσιολογίας αλλά και της θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη.

Είναι αναγνωρισμένοι ως πρωτοπόροι στον τομέα τους, έχοντας συνεχείς επιστημονικές ανησυχίες αλλά και παρακολουθώντας συστηματικά τις νέες εξελίξεις στο χώρο του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ιατρείο Διαβητικών Εγκύων της Γαία Μαιευτικής - Γυναικολογικής στελεχώνεται από εξειδικευμένους, έμπειρους ιατρούς, οι οποίοι καλύπτουν καθημερινά και επί 24ώρου βάσεως τις ανάγκες των διαβητικών εγκύων, σε εξωτερική βάση όσο και κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη κύησης στηρίζεται στη σωστή διατροφή, στην ενδεδειγμένη καθημερινή άσκηση και στην εκπαίδευση των εγκύων στην αυτομέτρηση και στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καθημερινή και επί 24ωρο κάλυψη των αναγκών των διαβητικών εγκύων.

Το ιατρείο αναλαμβάνει τη φροντίδα διαβητικών γυναικών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης (εγκυμοσύνη επί προϋπάρχοντος σακχαρώδη διαβήτη) αλλά και την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη στην εγκυμοσύνη.

Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στη σωστή κατάρτιση του διαιτολογίου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εγκύου. Επίσης, στο Ιατρείο Διαβητικών Εγκύων εκπαιδεύονται σχολαστικά οι έγκυες γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη που χρήζουν χορήγηση ινσουλίνης προς επίτευξη της βέλτιστης ρύθμισης.

Παράλληλα, η συνεχής επικοινωνία με τους γυναικολόγους αλλά και με τους ειδικά καταρτισμένους ιατρούς του Τμήματος Ιατρικής Εμβρύου (υπερηχογραφήματα εμβρύου) ευοδώνει την ορθότερη αντιμετώπιση των εγκύων με σακχαρώδη διαβήτη, αφού αυτή στηρίζεται, μεταξύ άλλων, και στον αξιόπιστο υπερηχογραφικό έλεγχο του εμβρύου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ιατρείο Διαβητικών Εγκύων της Γαία Μαιευτικής - Γυναικολογικής απαρτίζεται από ιατρούς υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, που έχουν εκπαιδευτεί σε χώρες του εξωτερικού αλλά και που έχουν επενδύσει πολλά έτη στην έρευνα της παθοφυσιολογίας αλλά και της θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη.

Είναι αναγνωρισμένοι ως πρωτοπόροι στον τομέα τους, έχοντας συνεχείς επιστημονικές ανησυχίες αλλά και παρακολουθώντας συστηματικά τις νέες εξελίξεις στο χώρο του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Covid-19 testing
Προπληρωμή