Διαταραχών Ύπνου Ιατρείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ιατρείο Διαταραχών Ύπνου/εγρήγορσης SOMNIO του Ιατρικού Ψυχικού δημιουργήθηκε στα πρότυπα σημαντικών αναλόγων κέντρων του εξωτερικού, με σκοπό όχι μόνο τη διάγνωση και τη θεραπεία του συνόλου των διαταραχών ύπνου, αλλά και τη διερεύνηση και αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων της ημέρας όπως ανεξήγητη κόπωση, υπνηλία, χαμηλές επιδόσεις κλπ. Για αυτόν τον σκοπό, πάντοτε στα πρότυπα κέντρων του εξωτερικού, διερευνώνται και αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις και μάλιστα εξατομικευμένα με τη συνεργασία ειδικών επαγγελματιών της ιατρικής του ύπνου.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Ιατρείο πραγματοποιείται η διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση κάθε διαταραχής ύπνου με τη βοήθεια σύγχρονου, πρωτοποριακού και καινοτόμου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Πραγματοποιείται πλήρης Video-πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου (Video-PSG) συνεχώς επιτηρούμενη από εκπαιδευμένο τεχνικό του ύπνου, απαραίτητη για τη διάγνωση αναπνευστικών διαταραχών του ύπνου (ροχαλητό, υπνική άπνοια), κινητικών νυκτερινών φαινομένων (υπνοβασία και άλλες παραϋπνίες, περιοδικές κινήσεις των κάτω άκρων/νόσος ανήσυχων άκρων, αλλά και νυκτερινών παροξυσμικών επεισοδίων επιληπτικών και μη, με τη χρήση εκτεταμένου ΗΕΓ montage και τη διάγνωση από επιληπτολόγο).

Η διαγνωστική προσπέλαση για τις αναπνευστικές διαταραχές γίνεται ακόμη πιο εύκολη με το για πρώτη φορά παρουσιαζόμενο στην Ελλάδα καινοτόμο εργαλείο τεχνολογίας Pat, ενώ για την αντιμετώπιση πιθανής υπνικής άπνοιας ή ροχαλητού, ο ειδικός ιατρός του ύπνου επικουρείται από οδοντίατρο-προσθετολόγο εξειδικευμένο στις αναπνευστικές διαταραχές του ύπνου. Η διάγνωση και αντιμετώπιση της αϋπνίας πραγματοποιείται με την χρήση κινησιογράφων (actigraphy) τελευταίας τεχνολογίας και την συνεργασία του ειδικού ιατρού του ύπνου με ειδικό ψυχολόγου του ύπνου.

Τέλος, διερευνώνται ενδελεχώς η παθολογική ημερήσια υπνηλία & κόπωση (όπως στην περίπτωση της ναρκοληψίας), η δυσχέρεια στην επιτυχή ρύθμιση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου και άλλων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, οι χαμηλές επιδόσεις στην εργασία και εκπαίδευση, οι αναφερόμενες διαταραχές στην προσοχή, συγκέντρωση και μνήμη, εφόσον οι κλασικοί έλεγχοι δεν έχουν αποδώσει τα προσδοκώμενα. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται πρωτοποριακά εργαλεία τόσο με βάση τις καταγραφικές τεχνικές MSLT-Multiple Sleep Latency Test και MWT-Multiple Wakefulness Test, όσο και με βάση το computer assisted software – SART: Sustained Attention Response Test).

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Οι καινοτομίες στο Ιατρείο Διαταραχών Ύπνου/εγρήγορσης SOMNIO, Ιατρικού Ψυχικού είναι αρκετές. Κατά πρώτον, η ικανότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης του συνόλου των διαταραχών ύπνου αλλά και εγρήγορσης και όχι η αποσπασματική ενασχόληση με μία διαταραχή του ύπνου (π.χ. υπνική άπνοια).  Στο Ιατρείο διενεργούνται όλα τα διαγνωστικά πρωτόκολλα (Video-πολυπαραμετρική μελέτη ύνου, ακτιγραφία, MSLT/MWT, SART, PVT, 24ωρες καταγραφές, καταγραφές με “full montage” εγκεφαλογραφήματος, καταγραφές ύπνου μη επεμβατικές με τη μέθοδο “PAT” που δεν παρεμποδίζουν καθόλου τον ύπνο του εξεταζόμενου), σε πλήρη συμφωνία με κέντρα ύπνου-εγρήγορσης αναφοράς του εξωτερικού.

Επιπλέον, οι συνεργάτες του Ιατρείου διαθέτουν όλοι μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό και είναι πιστοποιημένοι ειδικοί λειτουργοί του ύπνου (Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπνολογίας, Ολλανδική Εταιρία Υπνολογίας, Αμερικάνικη Ακαδημία Οδοντιατρικής Υπνολογίας, Υπουργείο Υγείας Ελλάδας-εξειδίκευση στην Ιατρική του Ύπνου). Με βάση όλα τα ανωτέρω, πραγματοποιούνται και πρωτοποριακές θεραπευτικές προσπελάσεις (ενδεικτικά: συνδυασμός φαρμακοθεραπείας/γνωσιακής – συμπεριφορικής θεραπείας για την αϋπνία –CBT insomnia, εξατομικευμένη κατασκευή οδοντικών ναρθήκων (σε ορισμένες περιπτώσεις και 3D printed) ή εφαρμογή συσκευών iNAP που λειτουργούν πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τις καθιερωμένες CPAP, για τη θεραπεία της υπνικής άπνοιας κλπ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19 testing
Προπληρωμή