Αξονική Τομογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το τμήμα Αξονικής Τομογραφίας διαθέτει σύγχρονο πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

Το εξαιρετικά έμπειρο ιατρικό προσωπικό του τμήματος Αξονικής Τομογραφίας εγγυάται την καλύτερη ιατρική φροντίδα, ενώ το ειδικά εκπαιδευμένο τεχνολογικό και νοσηλευτικό προσωπικό διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των εξετάσεων, την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Αξονικής Τομογραφίας είναι εξοπλισμένο με λογισμικό μείωσης της ακτινοβολίας προσαρμόζοντας τα δεδομένα της εξέτασης στο σωματότυπο του ασθενούς.

Η υψηλή ταχύτητα της εξέτασης έχει σαν αποτέλεσμα τη χρήση μικρότερης ποσότητας σκιαγραφικής ουσίας, όπου αυτή απαιτείται.

Η υψηλή διακριτική ικανότητα των μηχανημάτων έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή εικόνων μέγιστης διαγνωστικής αξίας με αποτέλεσμα την ανακάλυψη των παθολογιών σε πρώιμο στάδιο.

Εξετάσεις Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας

Στο τμήμα Αξονικής Τομογραφίας υποστηρίζονται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Συμβατικές εξετάσεις σώματος: Κεντρικό νευρικό σύστημα, τράχηλος, θώρακας, κοιλία, πύελος, μυοσκελετικό σύστημα.
  • Αξονικές αγγειογραφίες: Εγκέφαλος, τράχηλος, αορτή, πνευμονικές αρτηρίες, αρτηρίες κοιλίας, άκρα, φλεβογραφίες.
  • Ογκολογικές εφαρμογές: Screening για καρκίνο του πνεύμονα με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας 
  • Αξονική αρθρογραφία: Ώμος, γόνατο.

Επεμβατικές Μέθοδοι

Βιοψίες υπό αξονικό τομογράφο: Το σύνολο σχεδόν των παθολογικών εστιών μπορούν να προσπελαστούν για βιοψία με καθοδήγηση της αξονικής τομογραφίας με παραμονή λίγων ωρών στο τμήμα.

CT θώρακος low dose (LDCT)

Η αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης (LDCT) είναι μία αξονική θώρακος, στην οποία οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται είναι τέτοιες ώστε η δόση ακτινοβολίας στον ασθενή να είναι περίπου 10 φορές μικρότερη σε σύγκριση με τη συνήθη αξονική τομογραφία θώρακος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης συνιστάται από πολλούς φορείς (American Cancer Society, U.S. Preventive Services Task Force) ως ετήσιος προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα σε ασθενείς 55 - 80 ετών, με ιστορικό καπνίσματος πάνω από 30 πακέτα - έτη, οι οποίοι εξακολουθούν να καπνίζουν ή έχουν κόψει το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια.

Η αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης υπερτερεί της απλής ακτινογραφίας θώρακα στο ότι ανιχνεύει μικρούς ασυμπτωματικούς καρκίνους του πνεύμονα, οπότε επιτρέπει την έγκαιρη αντιμετώπιση και μακροπρόθεσμα μειώνει τη θνητότητα από τη νόσο.

H αξονική χαμηλής δόσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση γνωστών οζιδιακών αλλοιώσεων του πνευμονικού παρεγχύματος αντί της διαγνωστικής αξονικής τομογραφίας θώρακος, χωρίς να μειώνεται η διαγνωστική ακρίβεια.

Αξονική Αγγειογραφία

Η Αξονική Αγγειογραφία αποτελεί εξέταση στον αξονικό τομογράφο, η οποία πραγματοποιείται με ελικοειδή σάρωση με λεπτές τομές και ταυτόχρονα ταχεία χορήγηση ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας.

Η αξονική αγγειογραφία αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες εφαρμογές των πολυτομικών Αξονικών Τομογράφων, με την οποία επιτυγχάνεται η μελέτη των μεγάλων αλλά και μικρότερων αρτηριών (αρτηριογραφία), καθώς και των φλεβών (φλεβογραφία) του σώματος, γρήγορα, ανώδυνα και οικονομικότερα συγκριτικά με άλλες απεικονιστικές μεθόδους (ψηφιακή, μαγνητική αγγειογραφία). Ταυτόχρονα, δεν είναι επεμβατική εξέταση.

Η αξονική αγγειογραφία αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για τον κλινικό ιατρό, αφού εκτός της μελέτης του αυλού του αγγείου παρέχει πληροφορίες για τις δομές γύρω από αυτό και είναι λιγότερο επεμβατική συγκριτικά με την κλασσική αγγειογραφία, χωρίς να υπολείπεται διαγνωστικά από αυτή.

Η αξονική αγγειογραφία μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα μέρη του σώματος, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση των αγγείων, πολλές φορές κρίσιμες αλλά και σωτήριες για τη ζωή του εξεταζόμενου.

Οι κυριότερες εξετάσεις Αξονικής Αγγειογραφίας είναι:

Αξονική Αγγειογραφία Εγκεφάλου: Παρέχει πληροφορίες για την αγγείωση του εγκεφαλικού παρεγχύματος, την παρουσία ανατομικών παραλλαγών καθώς και τη βατότητα των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου. Η Αξονική Αγγειογραφία Εγκεφάλου έχει ένδειξη στη διερεύνηση Οξείας εγκεφαλικής ισχαιμίας, Αγγειίτιδας, Ανευρύσματος, Αγγειακής μάζας (σηραγγώδες αιμαγγείωμα, Αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας (Φλεβώδες αγγείωμα), Θρόμβωσης φλεβώδους κόλπου.

Αξονική Αγγειογραφία Τραχήλου: Υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας εξέταση για τη διάγνωση, χαρτογράφηση και την παρακολούθηση της Καρωτιδικής αθηρωματικής νόσου με μελέτη ταυτόχρονα και της σύστασης της αθηρωματικής πλάκας, την παρουσία διαχωρισμού, καθώς και την ανάδειξη φλεγμονής του τοιχώματος των αγγείων (αρτηρίτιδες). Η Αξονική Αγγειογραφία Τραχήλου παρέχει, επίσης, πληροφορίες για τη βατότητα των μεγάλων φλεβών του τραχήλου.

Αξονική Αγγειογραφία Θωρακικής & Κοιλιακής Αορτής και Λαγόνιων Αρτηριών: Ανάδειξη ανευρύσματος θωρακικής και κοιλιακής αορτής, πιθανού τοιχωματικού θρόμβου καθώς και πιθανής ρήξης αυτού. Εξέταση εκλογής για τη μέτρηση των διαστάσεων του ανευρύσματος με σκοπό την ενδαγγειακή του αποκατάσταση. Ανάδειξη, σταδιοποίηση και παρακολούθηση διαχωρισμού. Ανάδειξη αορτοεντερικού συριγγίου.

Αξονική Αγγειογραφία Κοιλίας: Ανάδειξη ανατομικών παραλλαγών, ανευρύσματος ή διαχωρισμού, εμβολής, θρόμβωσης ή μειωμένης αγγειακής ροής στους σπλαχνικούς κλάδους της κοιλιακής αορτής. Η Αξονική Αγγειογραφία Κοιλίας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σε νεοπλασίες οργάνων παρέχοντας πληροφορίες ως προς τον αριθμό και την πορεία των τροφοφόρων και φλεβικών κλάδων που συμμετέχουν στην αγγείωση και την πιθανή διήθηση αυτών καθορίζοντας τη χειρουργική προσπέλαση και αντιμετώπιση. Ανάδειξη εξαγγείωσης σε τραύμα κοιλίας ή σε αιμορραγία από το γαστρεντερικό σωλήνα.

Αξονική Αγγειογραφία Πνευμονικών Αρτηριών: Αναζήτηση θρόμβων στις πνευμονικές αρτηρίες και τους κλάδους τους για διάγνωση Οξείας ή Χρόνιας Πνευμονικής Εμβολής με σημαντικό πλεονέκτημα της εξέτασης της ταυτόχρονης ανάδειξης άλλης νόσου (πνευμονία, νεόπλασμα, αορτικός διαχωρισμός)

Αξονική Αρτηριογραφία Άνω & Κάτω Άκρων: Εξέταση υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας για ανάδειξη στένωσης ή απόφραξη των αρτηριών των άνω και κάτω άκρων. Ανάδειξη εξαγγειώσεων σε τραύμα, ψευδοανευρυσμάτων ή ανευρυσμάτων.

Αξονική Φλεβογραφία Κάτω Άκρων, Λαγόνιων Φλεβών και Κάτω κοίλης φλέβας: Ανάδειξη θρόμβωσης.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το τμήμα Αξονικής Τομογραφίας διαθέτει σύγχρονο αξονικό τομογράφο που με την υψηλή τους ταχύτητα περιορίζει τη διάρκεια εκτέλεσης εξέτασης, διασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή έκθεση σε ακτινοβολία και χρήση σκιαγραφικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ