Αξονική Τομογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το τμήμα Αξονικής Τομογραφίας του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου είναι ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα τμήματα διαθέτοντας σύγχρονο πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

Το εξαιρετικά έμπειρο ιατρικό προσωπικό του εγγυάται την ορθή διάγνωση, ενώ το ειδικά εκπαιδευμένο παραϊατρικό προσωπικό διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των εξετάσεων, την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος GE BRIGHT SPEED 16 τομών (multislice ή multidetector) αποτελεί ένα σύγχρονο διαγνωστικό εργαλείο.

Παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων, καθώς και πολυεπίπεδων ανασυνθέσεων, χωρίς επιπλέον έκθεση του ασθενή σε ακτινοβολία.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του πολυτομικού αξονικού τομογράφου είναι η ελάττωση του χρόνου εξέτασης και η λήψη μικρότερου πάχους τομών, με ταυτόχρονη αύξηση του πεδίου εξέτασης.

Βασικές εξετάσεις

 • Αξονική Τομογραφία Άνω & Κάτω κοιλίας,
 • Αξονική Τομογραφία Θώρακος,
 • Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου, Σπλαγχνικού κρανίου, Λιθοειδών, Οφθαλμικών κόγχων.
 • Αξονική Τομογραφία Τραχήλου.
 • Αξονική Τομογραφία Οστών και Αρθρώσεων.

Ειδικές εξετάσεις

 • Αξονική Αγγειογραφία άκρων, θωρακοκοιλιακής αορτής, καρωτίδων και ενδοκράνιων κλάδων, καθώς και Πνευμονική Αγγειογραφία. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για την εκτίμηση αποφρακτικής αρτηριοπάθειας, την αρτηριακή χαρτογράφηση περιοχών χειρουργικού ενδιαφέροντος και τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής ακόμα κα σε μικρούς περιφερικούς κλάδους.
 • Αξονική Πυελογραφία για τη λεπτομερή μελέτη της αποχετευτικής μοίρας των νεφρών με παραγωγή εικόνων υψηλότερης ποιότητας και ευκρίνειας από αυτές της κλασικής πυελογραφίας.
 • Αιμοδυναμική μελέτη - ταυτοποίηση αλλοιώσεων των οργάνων του σώματος, καθώς και προεγχειρητική εκτίμηση όγκων.
 • Τρισδιάστατη (3D) ανασύσταση αρθρώσεων και σύνθετων καταγμάτων.

Επεμβατικές εξετάσεις

 • Διαγνωστικές βιοψίες, παρακεντήσεις και παροχετεύσεις, σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος,
 • Διαδερμικοί καυτηριασμοί (RF) όγκων ήπατος,
 • Οστικές βιοψίες και εξαχνώσεις (RF) οστεοειδών οστεωμάτων.
 • Αξονική Αρθρογραφία.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το τμήμα Αξονικής Τομογραφίας διαθέτει σύγχρονο αξονικό τομογράφο που με την υψηλή του ταχύτητα περιορίζει τη διάρκεια διενέργειας ολόσωμης εξέτασης σε λίγα δευτερόλεπτα διασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή έκθεση σε ακτινοβολία και χρήση σκιαγραφικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ