Απεικόνισης Μαστού Τμήμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Το Τμήμα Απεικόνισης μαστού διαθέτει ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ τελευταίας γενιάς (Απρίλιος 2019), του κορυφαίου οίκου General Electric (GE), Senographe Pristina με Τομοσύνθεση εξασφαλίζοντας:

 • Υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση,
 • Μειωμένη δόση ακτινοβολίας κατά 25-30% σε σχέση με τη συμβατική μαστογραφία,
 • Ταχύτητα στην εξέταση με μείωση του δυσάρεστου αισθήματος κατά την πίεση των μαστών,
 • Σημαντική δυνατότητα ανίχνευσης μικροεπασβεστώσεων που μπορεί να υποκρύπτουν πρώιμο καρκίνο,
 • Άμεσο έλεγχο εικόνων από τον ιατρό.

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΩΝ
Το Τμήμα Απεικόνισης μαστού διαθέτει ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ τελευταίας τεχνολογίας, με νέες λειτουργίες εξειδικευμένες στην εξέταση των μαστών. Ο υπερσύγχρονος υπερηχοτομόγραφος επιτυγχάνει:

 • Υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση,
 • Ελαστογραφία με μέτρηση ελαστικότητας του όγκου,
 • 3D-4D ανασύνθεσης της μάζας

ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΓΙΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ με χρήση του ειδικού εξαρτήματος Mammatome (αναρροφητική Βιοψία).

Σε ελάχιστα κέντρα στην Ελλάδα είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της πρωτοποριακής μεθόδου, η οποία επιτρέπει μια ασφαλή ιστολογική διάγνωση της βλάβης, χωρίς χειρουργείο και χωρίς ταλαιπωρία του ασθενούς.
Εκτελείται, επίσης, όλο το φάσμα των Επεμβατικών Πράξεων του Μαστού, απεικονιστικά κατευθυνόμενες σε μη ψηλαφητές βλάβες όπως:

 • Προεγχειρητική σήμανση βλαβών
 • Παρακέντηση για κυτταρολογική εξέταση (FNA)
 • Παρακέντηση και αναρρόφηση κύστεων κ.λ.π
 • Διαδερμική αναίμακτη δια βελόνης βιοψία για ιστολογική ταυτοποίηση μιας ύποπτης βλάβης.

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Κάθε άλλη μέθοδος είναι συμπληρωματική. Αποτελεί τη βασική και μοναδική απεικονιστική μέθοδο που αποδεδειγμένα, βάσει μελετών, μειώνει τον αριθμό των θανάτων από τον καρκίνο του μαστού.

 • Γενικός Πληθυσμός: Ετήσια μαστογραφία από 40 ετών και άνω,
 • Ομάδες αυξημένου κινδύνου: Ετήσια μαστογραφία από 25 ετών και άνω,
 • Έλεγχος από τα 25 έτη, αν πρόκειται για φορέα μετάλλαξης BRCA-1-2 γονιδίων (κληρονομικότητα στον καρκίνο του μαστού),
 • Έλεγχος 10 έτη νωρίτερα από την ηλικία διάγνωσης καρκίνου του μαστού σε συγγενή 1ου βαθμού,
 • Έλεγχος 8 έτη μετά την ακτινοθεραπεία θώρακος- μεσοθωρακίου.

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
Συμπληρωματικός έλεγχος σε πυκνούς μαστούς. Εφαρμόζεται σε νεαρής ηλικίας γυναίκες ή σε ψηλαφητά ευρήματα των μαστών. Δεν είναι μέθοδος μαζικού ελέγχου και δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΩΝ
Συμπληρωματικός έλεγχος σε ύποπτα μαστογραφικά ή υπερηχοτομογραφικά ευρήματα και έλεγχος για ομάδες αυξημένου κινδύνου.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Εκτιμήστε και προλάβετε τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία ανήκετε:

Α) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Γυναίκες με μέσο όρο ζωής έως 80 ετών, χωρίς επιβεβαρυμένο οικογενειακό και ατομικό ιστορικό:

 • 1 στις 8 θα αναπτύξει καρκίνο μαστού
 • 1 στις 200 θα αναπτύξει καρκίνο μαστού ως την ηλικία των 40 ετών
 • 1 στις 50 θα αναπτύξει καρκίνο μαστού ώς την ηλικία των 50 ετών,

Β) ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες έχουν τριπλάσια πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό.
Περιλαμβάνουν άτομα με:

 • Θετικό ατομικό ιστορικό καρκίνου μαστού,
 • Άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία των πόρων ή λοβιακή ατυπία,
 • Θετικό οικογενειακό ιστορικό 1ου βαθμού που αυξάνει κατά 20-25% την πιθανότητα ανάπτυξης κακοήθειας μαστών,
 • Προηγηθείσα ακτινοθεραπεία θώρακος ή μεσοθωράκιου σε ηλικία κάτω των 30 ετών,
 • Φορέα γονιδιακής μετάλλαξης BRCA-1 ή BRCA-2,
 • Ηλικία άνω των 60 ετών.

TΡΟΠΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ο αρχόμενος καρκίνος είναι συνήθως αψηλάφητος ή κλινικά σιωπηλός.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Προληπτική ετήσια Μαστογραφία Διαγνωστική Μαστογραφία Υπερηχογράφημα Μαστών, Μαγνητική Τομογραφία.
Οι εξετάσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση της κάθε εξεταζόμενης. Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ανεύρεση της κακοήθειας πριν από τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων. Σε αυτή την περίπτωση, η αφαίρεση ισοδυναμεί με θεραπεία της νόσου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το Τμήμα Απεικόνισης μαστού διαθέτει ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ τελευταίας γενιάς (Απρίλιος 2019), του κορυφαίου οίκου General Electric (GE), Senographe Pristina με Τομοσύνθεση εξασφαλίζοντας:

 • Υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση

 • Μειωμένη δόση ακτινοβολίας κατά 25-30% σε σχέση με τη συμβατική μαστογραφία

 • Ταχύτητα στην εξέταση με μείωση του δυσάρεστου αισθήματος κατά την πίεση των μαστών

 • Σημαντική δυνατότητα ανίχνευσης μικροεπασβεστώσεων που μπορεί να υποκρύπτουν πρώιμο καρκίνο

 • Άμεσο έλεγχο εικόνων από τον ιατρό

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΩΝ

Το Τμήμα Απεικόνισης μαστού διαθέτει ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ τελευταίας τεχνολογίας, με νέες λειτουργίες εξειδικευμένες στην εξέταση των μαστών. Ο υπερσύγχρονος υπερηχοτομόγραφος επιτυγχάνει:

 • Υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση
 • Ελαστογραφία με μέτρηση ελαστικότητας του όγκου
 • 3D-4D ανασύνθεσης της μάζας

ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΓΙΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ με χρήση του ειδικού εξαρτήματος Mammatome (αναρροφητική Βιοψία).

Σε ελάχιστα κέντρα στην Ελλάδα είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της πρωτοποριακής μεθόδου, η οποία επιτρέπει μια ασφαλή ιστολογική διάγνωση της βλάβης, χωρίς χειρουργείο και χωρίς ταλαιπωρία του ασθενούς.

Εκτελείται, επίσης, όλο το φάσμα των Επεμβατικών Πράξεων του Μαστού, απεικονιστικά κατευθυνόμενες σε μη ψηλαφητές βλάβες όπως:

 • Προεγχειρητική σήμανση βλαβών
 • Παρακέντηση για κυτταρολογική εξέταση (FNA)
 • Παρακέντηση και αναρρόφηση κύστεων κ.λ.π.
 • Διαδερμική αναίμακτη δια βελόνης βιοψία για ιστολογική ταυτοποίηση μιας ύποπτης βλάβης

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κάθε άλλη μέθοδος είναι συμπληρωματική. Αποτελεί τη βασική και μοναδική απεικονιστική μέθοδο που αποδεδειγμένα, βάσει μελετών, μειώνει τον αριθμό των θανάτων από τον καρκίνο του μαστού.

 • Γενικός Πληθυσμός: Ετήσια μαστογραφία από 40 ετών και άνω
 • Ομάδες αυξημένου κινδύνου: Ετήσια μαστογραφία από 25 ετών και άνω
 • Έλεγχος από τα 25 έτη, αν πρόκειται για φορέα μετάλλαξης BRCA-1-2 γονιδίων (κληρονομικότητα στον καρκίνο του μαστού)
 • Έλεγχος 10 έτη νωρίτερα από την ηλικία διάγνωσης καρκίνου του μαστού σε συγγενή 1ου βαθμού
 • Έλεγχος 8 έτη μετά την ακτινοθεραπεία θώρακος - μεσοθωρακίου

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ

Συμπληρωματικός έλεγχος σε πυκνούς μαστούς. Εφαρμόζεται σε νεαρής ηλικίας γυναίκες ή σε ψηλαφητά ευρήματα των μαστών. Δεν είναι μέθοδος μαζικού ελέγχου και δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΩΝ

Συμπληρωματικός έλεγχος σε ύποπτα μαστογραφικά ή υπερηχοτομογραφικά ευρήματα και έλεγχος για ομάδες αυξημένου κινδύνου.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εκτιμήστε και προλάβετε τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία ανήκετε:

Ο κίνδυνος ανάπτυξης του καρκίνου του μαστού διαφέρει ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα:

Α) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Γυναίκες με μέσο όρο ζωής έως 80 ετών, χωρίς επιβεβαρυμένο οικογενειακό και ατομικό ιστορικό:

 • 1 στις 8 θα αναπτύξει καρκίνο μαστού
 • 1 στις 200 θα αναπτύξει καρκίνο μαστού ως την ηλικία των 40 ετών
 • 1 στις 50 θα αναπτύξει καρκίνο μαστού ώς την ηλικία των 50 ετών

Β) ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες έχουν τριπλάσια πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Περιλαμβάνουν άτομα με:

 • Θετικό ατομικό ιστορικό καρκίνου μαστού
 • Άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία των πόρων ή λοβιακή ατυπία
 • θετικό οικογενειακό ιστορικό 1ου βαθμού που αυξάνει κατά 20-25% την πιθανότητα ανάπτυξης κακοήθειας μαστών
 • προηγηθείσα ακτινοθεραπεία θώρακος ή μεσοθωράκιου σε ηλικία κάτω των 30 ετών
 • Φορέα γονιδιακής μετάλλαξης BRCA-1 ή BRCA-2, ηλικία άνω των 60 ετών

TΡΟΠΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ο αρχόμενος καρκίνος είναι συνήθως αψηλάφητος ή κλινικά σιωπηλός.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Προληπτική ετήσια Μαστογραφία, Διαγνωστική Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα Μαστών, Μαγνητική Τομογραφία.
Οι εξετάσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση της κάθε εξεταζόμενης. Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ανεύρεση της κακοήθειας πριν από τη διασπορά των καρκινικών κυττάρων. Σε αυτή την περίπτωση, η αφαίρεση ισοδυναμεί με θεραπεία της νόσου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ