Ακτινοθεραπευτικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, λειτουργεί το μόνο οργανωμένο ιδιωτικό Τμήμα Ακτινοθεραπείας στη Βόρεια Ελλάδα. Το Τμήμα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές Ακτινοθεραπείας.

Διαθέτει Ακτινοθεραπευτές με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο εξωτερικό σε συνεργασία με έμπειρους Ακτινοφυσικούς, που αντιμετωπίζουν και τα πλέον σύνθετα ογκολογικά περιστατικά, με αποτελέσματα ισοδύναμα αντίστοιχων Κέντρων του εξωτερικού. 

Το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα προσφέρει  το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα με στόχο την ίαση, προστασία των υγιών ιστών, ελαχιστοποίηση των παρενεργειών, διάσωση σημαντικών οργάνων και αποφυγή ακρωτηριαστικών επεμβάσεων, παρηγορική θεραπεία.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Τμήμα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές Ακτινοθεραπείας: 

Η προηγμένη τεχνική IMRT της οποίας υποεξειδικεύσεις αποτελούν οι VMAT, IGRT, SBRT, έχει ως αποτέλεσμα τη:

• Συρρίκνωση/ εξάλειψη όγκων που θεωρούνται ανεγχείρητοι

• Βελτίωση ποιότητας ζωής και επιμήκυνση προσδόκιμου επιβίωσης

• Πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα εφαρμόζονται, επίσης, οι πλέον σύγχρονες τεχνικές συνδυασμένης χημειοακτινοθεραπείας για τη διάσωση σημαντικών οργάνων και την αποφυγή ακρωτηριαστικών επεμβάσεων (λαρυγγεκτομή, προστατεκτομή, γλωσσεκτομή, κυστεκτομή, κοιλιοπεριτονεϊκή εκτομή), με αποτελέσματα ισοδύναμα των αντίστοιχων χειρουργικών επεμβάσεων

Εξοπλισμός

Τρεις Γραμμικοί επιταχυντές:

Οι Γραμμικοί Επιταχυντές Synergy της Εlekta και PRIMUS Hi της Siemens, παράγουν δέσμες φωτονίων ενέργειας 6 ,10 και 18 ΜV. Είναι εξοπλισμένοι με πολύφυλλους κατευθυντήρες (Multileaf Collimators), οι οποίοι επιτρέπουν την εκτέλεση της 3D σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3D RT Conformal). Στόχος είναι η χορήγηση της μέγιστης δυνατής θεραπευτικής δόσης στον καρκινικό όγκο για τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και ταυτόχρονα, η ελαχιστοποίηση της ακτινοβόλησης των υγιών ιστών.

Ο Γραμμικός Επιταχυντής Synergy της εταιρείας Elekta, παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής των νέων τεχνικών ακτινοθεραπείας και συγκεκριμένα της Ακτινοθεραπείας Διαμορφούμενης Έντασης (IMRT)  και της Ογκομετρικής Τοξοειδούς Θεραπείας (VMAT), οι οποίες αποτελούν ό,τι πιο σύγχρονο εφαρμόζεται διεθνώς.  Οι τεχνικές αυτές, βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην ακτινοβόληση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, του  προστάτη, του πρωκτού, των όγκων εγκεφάλου και των παιδιατρικών όγκων, αλλά και για πλήθος άλλων εντοπίσεων για τις οποίες η ακτινοβόληση με παλαιότερες τεχνικές, ήταν δυσχερής. 

Επιπρόσθετα, ο επιταχυντής φέρει ενσωματωμένα συστήματα απεικονίσεων, υποστηρίζοντας την IGRT τεχνική (ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από απεικόνιση). Με την IGRT παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του όγκου και των γύρω υγιών ιστών και οργάνων με αξονικό τομογράφο, σε πραγματικό χρόνο (real time), καθώς και των πιθανών κινήσεών τους.

Γραμμικός Επιταχυντής Halcyon, της Varian,  ειδικά σχεδιασμένος για την παροχή υψηλής ποιότητας θεραπειών με ταχύτητα και ασφάλεια.  Δυνατότητα ακτινοθεραπείας IMRT (διαμορφούμενης έντασης) & VMAT (ογκομετρική τοξοειδής) σε ανώτερο επίπεδο από τα κλασικά συστήματα, λόγω των χαρακτηριστικών του μηχανήματος που επιτρέπουν την ταχύτατη περιστροφή της κεφαλής του.

Κάθε ασθενής λαμβάνει υψηλής ποιότητας θεραπεία, όσον αφορά στη συμμορφία της δόσης στον όγκο-στόχο, αλλά και χαμηλή δόση στα γειτονικά υγιή όργανα.

Επιπλέον, με το Halcyon πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση απεικόνιση της περιοχής ακτινοβόλησης πριν την έναρξη της ημερήσιας συνεδρίας, καθώς φέρει ενσωματωμένο σύστημα αξονικού τομογράφου (ConeBeam CT). Το σύστημα εκτελεί την απεικόνιση και τη θεραπεία με πρωτοφανή ταχύτητα.

Υποστηρίζεται η IGRT τεχνική (Image Guided Radiation Therapy - Ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από απεικόνιση), δίνοντας τη δυνατότητα ελέγχου του όγκου και των γύρω υγιών ιστών σε πραγματικό χρόνο (real time), καθώς και την πιθανή κίνησή τους. Ταυτόχρονα, γίνεται ανίχνευση πιθανών αποκλίσεων από την αρχική θέση και αυτόματη διόρθωσή τους, συντελώντας στην άριστη επικέντρωση της θεραπείας.

Με όλες αυτές τις τεχνικές, επιτυγχάνεται το μέγιστο ακτινθεραπευτικό αποτέλεσμα με τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες. Επιπλέον, οι Γραμμικοί Επιταχυντές του Τμήματος παράγουν Δέσμες Ηλεκτρονίων πολλαπλών ενεργειών οι οποίες είναι κατάλληλες για επιφανειακή ακτινοβόληση και βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ άλλων, στον καρκίνο του δέρματος.

Σύστημα εξομοίωσης με βάση την αξονική τομογραφία (CT simulation) και Σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας (3D conformal, IMRT, VMAT):

Αποτελείται από αξονικό τομογράφο – εξομοιωτή συνδεδεμένο με ειδικό λογισμικό εικονικής εξομοίωσης καθώς και δύο συστήματα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας (Oncentra Masterplan και Monako της Elekta). Σε αυτά, οι απεικονίσεις (CT)  που λαμβάνονται καθώς και οι υπόλοιπες διαγνωστικές εξετάσεις του ασθενούς (MRI, PET/ CT), συνδυαζόμενες μέσω λογισμικού σύντηξης εικόνας (Fussion), χρησιμοποιούνται για τον ακριβή σχεδιασμό του όγκου – στόχου αλλά και για τον προσδιορισμό των υγιών ανατομικών δομών που πρέπει να προστατευθούν. Με τη διαδικασία αυτή, σχεδιάζεται ένα απολύτως εξατομικευμένο πλάνο ακτινοθεραπείας για τον κάθε ασθενή.  

Μονάδα Βραχυθεραπείας:

Το σύστημα Βραχυθεραπείας - Τηλεμεταφόρτισης υψηλού ρυθμού δόσης, με βηματική πηγή ιριδίου ( Ir-192), διαθέτει τη δυνατότητα τρισδιάστατου σχεδιασμού βραχυθεραπείας μέσω αξονικού εξομοιωτή.

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας MOSAIQ της ELEKTA 

Με τη χρήση των πλέον σύγχρονων πρωτοκόλλων και το ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων θεραπείας, εξασφαλίζεται η άριστη εκτέλεση της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας και το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Τμήμα Ακτινοφυσικής: 

Το Τμήμα έχει ως αντικείμενο τη διασφάλιση ποιότητας των παρεχομένων διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των μηχανημάτων, το σχεδιασμό της θεραπείας των ασθενών, την δοσομετρία και την ακτινοπροστασία των ασθενών, του προσωπικού και του κοινού. Είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό δοσιμέτρων, waterphantom, και όλων των λοιπών οργάνων ελέγχου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Διότι διαθέτουμε το μόνο οργανωμένο ιδιωτικό Τμήμα Ακτινοθεραπείας στη Βόρεια Ελλάδα.

Διότι εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες τεχνικές Ακτινοθεραπείας με τα καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα:

  • Σύστημα εξομοίωσης με βάση την αξονική τομογραφία
  • Συστήματα σχεδιασμού Ακτινοθεραπείας:  

3D σύμμορφη ακτινοθεραπεία

IMRT (Διαμορφούμενη ένταση δέσμης)

VMAT (Ογκομετρική θεραπεία τόξων)

IGRT (Θεραπεία καθοδηγούμενη από απεικόνιση)

SBRT (Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία)

  • Σύστημα Ενδοϊστικής Βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης, με Ir-192 και 3D σχεδιάσμο μέσω αξονικού εξομοιωτή.
  • Γραμμικούς Επιταχυντές με ενσωματωμένο σύστημα απεικόνισης (cone beam CT)
  • Διασφάλιση ποιότητας με το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης MOSAIQ της ELEKTA.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ