Ακτινοθεραπευτικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών είναι πλήρως εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό  ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι πλήρως εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό  ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων.

Γραμμικός Επιταχυντής Elekta Versa HDTM (εγκατάσταση 08/2020)

Ο τελευταίας τεχνολογίας γραμμικός επιταχυντής Elekta Versa HDTM προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας, όπως η χρήση πεδίων διαμορφούμενης έντασης, IMRT/VMAT και στερεοτακτική ακτινοχειρουργική/ακτινοθεραπεία (SRS/SRT). Παράλληλα, διαθέτει ιδιαίτερα εξελιγμένα χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, το  προηγμένο σύστημα διαμόρφωσης της δέσμης Agility και την τεχνική Flattening Filter Free (FFF), για χορήγηση υψηλού ρυθμού δόσης (High Dose Rate), τα οποία καθιστούν το συγκεκριμένο γραμμικό επιταχυντή, μοναδικό στο είδος του.

Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι πλήρως εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό  ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων.

Πέραν του νέου γραμμικού επιταχυντή Elekta Versa HDTM, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

- Γραμμικούς επιταχυντές, Synergy Platform, Elekta (εγκατάσταση 12/2013) και Primus Hi, Siemens

- Αξονικό Τομογράφο-Εξομοιωτή Somatom Balance, Siemens

- Σύστημα Βραχυθεραπείας Microselectron HDR, Elekta

- Συστήματα Σχεδιασμού Θεραπείας Oncentra Masterplan, Elekta

- Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ασθενών και καταγραφής θεραπείας Mosaiq, Elekta

 • Οι Γραμμικοί επιταχυντές διαθέτουν
 • Ακτίνες Χ υψηλής ενέργειας (6MV, 15/18MV) για την τριδιάστατη ακτινοβόληση όγκων σε κάθε περιοχή του σώματος
 • Δέσμες ηλεκτρονίων (6, 9, 12, 15, 18 MeV) για την ακτινοβόληση επιφανειακότερων δομών και την ταυτόχρονη προστασία υγιών ιστών
 • Πολύφυλλους κατευθυντήρες για τον περιορισμό της ακτινοβόλησης στον όγκο και την προστασία των υγιών δομών. Η δέσμη της ακτινοβολίας διαμορφώνεται ανάλογα με το σχήμα του όγκου στόχου, όσο πολύπλοκο κι αν είναι αυτό.
 • Ψηφιακή απεικόνιση για επιβεβαίωση της θεραπείας. Πριν την εκτέλεση της θεραπείας δίνεται η δυνατότητα για ακτινογραφική λήψη και άμεση ηλεκτρονική διόρθωση.
 • Δυνατότητες θεραπειών 3D conformal (τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας),  IMRT, και  IGRT.
 • Τα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας διαθέτουν τους πλέον σύγχρονους αλγόριθμους υπολογισμού (Collapsed Cone, Monte Carlo). Σε κάθε ασθενή εκτελείται εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας και υπολογισμός δόσης.

Επιπλέον, διατίθεται σύστημα σύντηξης εικόνων (fusion με CT, PET/CT, MRI) για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στον εντοπισμό της νόσου αλλά και των υγιών οργάνων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού θεραπείας.

 • Η μονάδα βραχυθεραπείας διαθέτει πηγή Ir-192 υψηλού ρυθμού δόσης, για τη διενέργεια ενδοκοιλοτικών θεραπειών με ολιγόλεπτη διάρκεια ακτινοβόλησης. Η θεραπεία εκτελείται μετά από 3D σχεδιασμό υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου.
 • Ο αξονικός τομογράφος – εξομοιωτής  χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το τμήμα παρέχοντας την δυνατότητα εξομοίωσης των ασθενών χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
 • Το σύστημα διαχείρισης ασθενών Mosaiq, εκτελεί και αποθηκεύει κάθε θεραπεία διασφαλίζοντας, μέσω της αυτοματοποίησης και της καταγραφής, την περαιτέρω ακρίβεια, επαναληψιμότητα και ορθότητα της θεραπείας.
 • Ο εξοπλισμός του τμήματος ελέγχεται από το τμήμα Ιατρικής Φυσικής για την ορθή λειτουργία του σύμφωνα με Εθνικά και Διεθνή Πρωτόκολλα.
 • Το Τμήμα αποτελεί μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ακολουθεί τις διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 9001 και TEMOS EXCELLENCE IN MEDICAL TOURISM.

Σημαντικός αριθμός ασθενών με νεοπλάσματα όλων των εντοπίσεων και ιστολογικών τύπων υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Πέραν των συνηθισμένων όγκων, μαστού, πνεύμονα, εντέρου, εγκεφάλου, κεφαλής/τραχήλου, ουροποιητικού και γυναικολογικού καρκίνου, λεμφωμάτων και σαρκωμάτων, υπάρχει επίσης σημαντική εμπειρία στην θεραπεία σπανιότερων όγκων αλλά και κάποιων καλοηθών νοσημάτων. Η συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και μελέτες φάσης ΙΙ / ΙΙΙ (ελληνικές και διεθνείς) είναι συνεχής και σταθερή.

Οι θεραπείες χορηγούνται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ υπάρχει δυνατότητα χορήγησης θεραπειών τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες εάν παραστεί ανάγκη (επείγοντα περιστατικά, ακτινοβόληση βιολογικών υλικών). 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος περιλαμβάνει εξειδικευμένους Ακτινοθεραπευτές-Ογκολόγους εκπαιδευμένους στο εξωτερικό με πολυετή κλινική εμπειρία και υψηλό επίπεδο γνώσεων, εξειδικευμένους Ακτινοφυσικούς με εμπειρία στην Ακτινοθεραπεία, Τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας με γνώσεις και εκπαίδευση στο χώρο, Νοσηλεύτριες και Διοικητικό Προσωπικό με εμπειρία στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασθενών και των συνοδών τους. Όλο το προσωπικό φέρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ακολουθεί εσωτερικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον παίρνει μέρος σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια που διοργανώνονται από Πανελλήνιους, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου.

Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας συνεργάζεται στενά με τις Ογκολογικές, Χειρουργικές, Γυναικολογικές και Παθολογικές Κλινικές καθώς και με τα διαγνωστικά Τμήματα (Παθολογοανατομικό, Ακτινοδιαγνωστικό, Πυρηνική, PET CT).  Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η εκτίμηση των ασθενών και η επιλογή της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής, λαμβάνεται με απόφαση του Ογκολογικού Συμβουλίου έχοντας σαν βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες (ΕΟΠΕ, ESMO, NCCN guidelines) αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς.   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών λειτουργεί από το 2002 σε ένα μοντέρνο περιβάλλον στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό  ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι πλήρως εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμό  ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων.

Γραμμικός Επιταχυντής Elekta Versa HDTM (εγκατάσταση 08/2020)

Ο τελευταίας τεχνολογίας γραμμικός επιταχυντής Elekta Versa HDTM προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας, όπως η χρήση πεδίων διαμορφούμενης έντασης, IMRT/VMAT και στερεοτακτική ακτινοχειρουργική/ακτινοθεραπεία (SRS/SRT). Παράλληλα, διαθέτει ιδιαίτερα εξελιγμένα χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, το  προηγμένο σύστημα διαμόρφωσης της δέσμης Agility και την τεχνική Flattening Filter Free (FFF), για χορήγηση υψηλού ρυθμού δόσης (High Dose Rate), τα οποία καθιστούν το συγκεκριμένο γραμμικό επιταχυντή, μοναδικό στο είδος του.

Πέραν του νέου γραμμικού επιταχυντή Elekta Versa HDTM, ο εξοπλισμός του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- 2 Γραμμικούς επιταχυντές, Synergy Platform, Elekta (εγκατάσταση 12/2013) και Primus Hi, Siemens

- Αξονικό Τομογράφο-Εξομοιωτή Somatom Balance, Siemens

- Σύστημα Βραχυθεραπείας Microselectron HDR, Elekta

- 3 Συστήματα Σχεδιασμού Θεραπείας Oncentra Masterplan, Elekta

- Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ασθενών και καταγραφής θεραπείας Mosaiq, Elekta

 • Οι Γραμμικοί επιταχυντές διαθέτουν
 • Ακτίνες Χ υψηλής ενέργειας (6MV, 15/18MV) για την τριδιάστατη ακτινοβόληση όγκων σε κάθε περιοχή του σώματος
 • Δέσμες ηλεκτρονίων (6, 9, 12, 15, 18 MeV) για την ακτινοβόληση επιφανειακότερων δομών και την ταυτόχρονη προστασία υγιών ιστών
 • Πολύφυλλους κατευθυντήρες για τον περιορισμό της ακτινοβόλησης στον όγκο και την προστασία των υγιών δομών. Η δέσμη της ακτινοβολίας διαμορφώνεται ανάλογα με το σχήμα του όγκου στόχου, όσο πολύπλοκο κι αν είναι αυτό.
 • Ψηφιακή απεικόνιση για επιβεβαίωση της θεραπείας. Πριν την εκτέλεση της θεραπείας δίνεται η δυνατότητα για ακτινογραφική λήψη και άμεση ηλεκτρονική διόρθωση.
 • Δυνατότητες θεραπειών 3D conformal (τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας),  IMRT, και  IGRT.
 • Τα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας διαθέτουν τους πλέον σύγχρονους αλγόριθμους υπολογισμού (Collapsed Cone, Monte Carlo). Σε κάθε ασθενή εκτελείται εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας και υπολογισμός δόσης.

Επιπλέον, διατίθεται σύστημα σύντηξης εικόνων (fusion με CT, PET/CT, MRI) για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στον εντοπισμό της νόσου αλλά και των υγιών οργάνων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού θεραπείας.

 • Η μονάδα βραχυθεραπείας διαθέτει πηγή Ir-192 υψηλού ρυθμού δόσης, για τη διενέργεια ενδοκοιλοτικών θεραπειών με ολιγόλεπτη διάρκεια ακτινοβόλησης. Η θεραπεία εκτελείται μετά από 3D σχεδιασμό υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου.
 • Ο αξονικός τομογράφος – εξομοιωτής  χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το τμήμα παρέχοντας την δυνατότητα εξομοίωσης των ασθενών χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
 • Το σύστημα διαχείρισης ασθενών Mosaiq, εκτελεί και αποθηκεύει κάθε θεραπεία διασφαλίζοντας, μέσω της αυτοματοποίησης και της καταγραφής, την περαιτέρω ακρίβεια, επαναληψιμότητα και ορθότητα της θεραπείας.
 • Ο εξοπλισμός του τμήματος ελέγχεται από το τμήμα Ιατρικής Φυσικής για την ορθή λειτουργία του σύμφωνα με Εθνικά και Διεθνή Πρωτόκολλα.
 • Το Τμήμα αποτελεί μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ακολουθεί τις διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 9001 και TEMOS EXCELLENCE IN MEDICAL TOURISM.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος περιλαμβάνει εξειδικευμένους Ακτινοθεραπευτές-Ογκολόγους εκπαιδευμένους στο εξωτερικό με πολυετή κλινική εμπειρία και υψηλό επίπεδο γνώσεων, εξειδικευμένους Ακτινοφυσικούς με εμπειρία στην Ακτινοθεραπεία, Τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας με γνώσεις και εκπαίδευση στο χώρο, Νοσηλεύτριες και Διοικητικό Προσωπικό με εμπειρία στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασθενών και των συνοδών τους. Όλο το προσωπικό φέρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ακολουθεί εσωτερικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον παίρνει μέρος σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια που διοργανώνονται από Πανελλήνιους, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου.

Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας συνεργάζεται στενά με τις Ογκολογικές, Χειρουργικές, Γυναικολογικές και Παθολογικές Κλινικές καθώς και με τα διαγνωστικά Τμήματα (Παθολογοανατομικό, Ακτινοδιαγνωστικό, Πυρηνική, PET CT).  Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η εκτίμηση των ασθενών και η επιλογή της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής, λαμβάνεται με απόφαση του Ογκολογικού Συμβουλίου έχοντας σαν βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες (ΕΟΠΕ, ESMO, NCCN guidelines) αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς.    

Σημαντικός αριθμός ασθενών με νεοπλάσματα όλων των εντοπίσεων και ιστολογικών τύπων υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Πέραν των συνηθισμένων όγκων, μαστού, πνεύμονα, εντέρου, εγκεφάλου, κεφαλής/τραχήλου, ουροποιητικού και γυναικολογικού καρκίνου, λεμφωμάτων και σαρκωμάτων, υπάρχει επίσης σημαντική εμπειρία στην θεραπεία σπανιότερων όγκων αλλά και κάποιων καλοηθών νοσημάτων. Η συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και μελέτες φάσης ΙΙ / ΙΙΙ (ελληνικές και διεθνείς) είναι συνεχής και σταθερή.

Οι θεραπείες χορηγούνται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 22:00, ενώ υπάρχει δυνατότητα χορήγησης θεραπειών τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες εάν παραστεί ανάγκη (επείγοντα περιστατικά, ακτινοβόληση βιολογικών υλικών). 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ