Ακτινοδιαγνωστικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων της ακτινοδιαγνωστικής ενηλίκων. Οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα περιλαμβάνουν κλασσικές ακτινογραφίεςειδικές - δυναμικές ακτινολογικές μελέτεςεπεμβατικές εξετάσεις, ακτινολογικά καθοδηγούμενες ιατρικές πράξειςοστεοπυκνομέτρηση και ολοκληρωμένο μαστογραφικό έλεγχο.

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα είναι οργανωμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ως προς την ποιότητα του εξοπλισμού, την ηλεκτρονική διαχείριση της ιατρικής εικόνας, την εγκυρότητα της διάγνωσης και την ακτινοπροστασία.

Η ακτινοπροστασία αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος. Το σύνολο των εξετάσεων πραγματοποιείται βάσει πρωτοκόλλων που έχει θεσπίσει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η δόση της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται ο εξεταζόμενος καταγράφεται σε κάθε εξέταση, γεγονός που εγγυάται την αυστηρή τήρηση των κανόνων ακτινοπροστασίας.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Κλασσικής Ακτινολογίας

Στο Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα πραγματοποιούνται οι διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούν τη χρήση ακτίνων - Χ. Ο εξοπλισμός του τμήματος είναι ψηφιακής τεχνολογίας και το προσωπικό διαθέτει διαπιστεύσεις ως προς την επάρκεια και την ακτινοπροστασία.

Εξετάσεις Τμήματος Κλασσικής Ακτινολογίας

Στο Τμήμα Κλασσικής Ακτινολογίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

Απλές ακτινογραφίες

 • Κοιλίας,
 • Οστών,
 • Κρανίου,
 • Θώρακος,
 • Ειδικές ακτινολογικές λήψεις.

Ακτινοσκοπικές εξετάσεις

 • Διάβαση ανώτερου πεπτικού κατά την οποία ελέγχεται ο οισοφάγος, ο στόμαχος και το 12/δάκτυλο.
 • Διάβαση κατώτερου πεπτικού για τον έλεγχο του παχέος εντέρου.
 • Εντερόκλυση, με την οποία ελέγχεται το σύνολο του λεπτού εντέρου.
 • Αφοδευσιογράφημα, που αποτελεί δυναμική μελέτη των σφιγκτήρων.
 • Συριγγογραφία, με την οποία διαπιστώνονται και χαρτογραφούνται οι διάφοροι τύποι συριγγίων.
 • Ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία, με την οποία μελετάται μεγάλος αριθμός ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστεως.
 • Ενδοφλέβια απεκκριτική ουρογραφία, η οποία με τη βοήθεια ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας παρέχει πληροφορίες για την αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού συστήματος (πυελοκαλυκικό σύστημα, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη)
 • Ακτινοσκοπικά κατευθυνόμενες διαδερμικές εγχύσεις, δηλαδή ελάχιστα επεμβατικές πράξεις κατά τις οποίες εγχύονται κυρίως αντιφλεγμονώδεις ουσίες στις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη.

Τμήμα Οστεοπυκνομετρίας

Στο τμήμα οστεοπυκνομετρίας πραγματοποιούνται εξετάσεις που αφορούν κυρίως στη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Χρησιμοποιείται η περισσότερο αποδεκτή μέθοδος «διπλής ενέργειας απορροφησιομέτρηση με ακτίνες Χ» (DEXA).

Εξετάσεις Τμήματος Οστεοπυκνομετρίας

Στο Τμήμα Οστεοπυκνομετρίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Η εξέταση αυτή ενδείκνυται σε εξεταζόμενους νεαρής ηλικίας που δεν εμφανίζουν οστεόφυτα στη σπονδυλική στήλη ή ασβεστώσεις της κοιλιακής αορτής.
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου, η οποία προτιμάται σε εξεταζόμενους μεγάλης ηλικίας.
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας δύο ισχίων (μέθοδος dual hip).
 • Ολόσωμη μέτρηση οστικής πυκνότητας.
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας πηχεοκαρπικής άρθρωσης.
 • Ολόσωμη λιπομέτρηση. Η εξέταση αυτή αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο για την παρακολούθηση αποτελεσμάτων δίαιτας χωρίς ελάττωση της οστικής μάζας. Ενδείκνυται σε αθλητές υψηλών επιδόσεων όπου απαιτείται η γνώση της κατανομής λίπους.

Τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας

Στο τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας πραγματοποιείται μαστογραφικός έλεγχος με ψηφιακό μαστογράφο καθώς και όλες οι επεμβατικές, ακτινολογικά καθοδηγούμενες εξετάσεις του μαστού.

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι το αποτέλεσμα μίας μακροχρόνιας προσπάθειας για τη βελτίωση της ακρίβειας της μαστογραφικής εικόνας. Με την ψηφιακή μαστογραφία δε χρησιμοποιείται film αλλά ειδικός ανιχνευτής ακτίνων Χ, που μετατρέπει την ακτινοβολία σε ψηφιακό σήμα που λαμβάνεται σε μία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εξετάσεις Τμήματος Ψηφιακής Μαστογραφίας

Στο τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Ψηφιακή μαστογραφία, η οποία πραγματοποιείται είτε σε τακτική βάση προσυμπτωματικού ελέγχου είτε σε συμπτωματικές γυναίκες.
 • Ειδικές μαστογραφικές λήψεις (εντοπιστική – μεγενθυντική – μαστικών ενθεμάτων). Οι ειδικές μαστογραφικές λήψεις παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες στις περιπτώσεις αδιευκρίνιστων ευρημάτων της μαστογραφίας.
 • Τοποθέτηση αγκίστρων εντοπισμού. Με την καθοδήγηση του ψηφιακού μαστογράφου γίνεται εντοπισμός αψηλάφητων αλλοιώσεων ή μικροαποτιτανώσεων με ειδικά σύρματα εντοπισμού (Hooks). Η τοποθέτηση των αγκίστρων εντοπισμού γίνεται προεγχειρητικά και διασφαλίζει τη χειρουργική εξαίρεση μικρών-μη ψηλαφητών αλλοιώσεων του μαστού.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα είναι εξοπλισμένο με ακτινολογικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες της σύγχρονης απεικόνισης.

Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο αντικείμενο της κλασσικής ακτινολογίας και περιοδικά παρακολουθεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ακτινοπροστασίας.

Το σύνολο των διενεργούμενων εξετάσεων του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος πραγματοποιείται βάσει πρωτοκόλλων που έχει θεσπίσει η Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ