Ακτινοδιαγνωστικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων της ακτινοδιαγνωστικής ενηλίκων. Οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα περιλαμβάνουν κλασσικές ακτινογραφίες, ειδικές - δυναμικές ακτινολογικές μελέτες, επεμβατικές, ακτινολογικά καθοδηγούμενες, ιατρικές πράξεις, οστεοπυκνομέτρηση και ολοκληρωμένο μαστογραφικό έλεγχο.

Το ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα είναι οργανωμένο βάσει διεθνών προτύπων που αφορούν στην ποιότητα του εξοπλισμού, την ηλεκτρονική διαχείριση της ιατρικής εικόνας, την εγκυρότητα της διάγνωσης και την ακτινοπροστασία.

Η ακτινοπροστασία αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος. Το σύνολο των εξετάσεων πραγματοποιείται βάσει πρωτοκόλλων που έχει θεσπίσει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η δόση της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται ο εξεταζόμενος καταγράφεται σε κάθε εξέταση, γεγονός που εγγυάται την αυστηρή τήρηση των κανόνων ακτινοπροστασίας.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Κλασσικής Ακτινολογίας

Στο Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα πραγματοποιούνται οι διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούν τη χρήση ακτίνων - Χ. Ο εξοπλισμός του τμήματος είναι ψηφιακής τεχνολογίας και το προσωπικό διαθέτει διαπιστεύσεις επάρκειας και ακτινοπροστασίας.

Εξετάσεις Τμήματος Κλασσικής Ακτινολογίας

Στο Τμήμα Κλασσικής Ακτινολογίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

Απλές ακτινογραφίες

 • Κοιλίας,
 • Οστών,
 • Κρανίου,
 • Θώρακος,
 • Ειδικές ακτινολογικές λήψεις.

Ακτινοσκοπικές εξετάσεις

 • Διάβαση ανώτερου πεπτικού κατά την οποία ελέγχεται ο οισοφάγος, ο στόμαχος και το 12/δάκτυλο.
 • Διάβαση κατώτερου πεπτικού για τον έλεγχο του παχέος εντέρου.
 • Εντερόκλυση, με την οποία ελέγχεται το σύνολο του λεπτού εντέρου.
 • Συριγγογραφία, με την οποία διαπιστώνονται και χαρτογραφούνται οι διάφοροι τύποι συριγγίων.
 • Ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία, με την οποία μελετάται μεγάλος αριθμός ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστεως.
 • Ενδοφλέβια απεκκριτική ουρογραφία, η οποία με τη βοήθεια ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας παρέχει πληροφορίες για την αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού συστήματος (πυελοκαλυκικό σύστημα, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη)
 • Ακτινοσκοπικά κατευθυνόμενες διαδερμικές εγχύσεις, δηλαδή ελάχιστα επεμβατικές πράξεις κατά τις οποίες εγχύονται κυρίως αντιφλεγμονώδεις ουσίες στις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη.

Τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας

Στο τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας πραγματοποιείται μαστογραφικός έλεγχος με ψηφιακό μαστογράφο καθώς και όλες οι επεμβατικές, ακτινολογικά καθοδηγούμενες εξετάσεις του μαστού.

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι το αποτέλεσμα μίας μακροχρόνιας προσπάθειας για τη βελτίωση της ακρίβειας της μαστογραφικής εικόνας. Με την ψηφιακή μαστογραφία δε χρησιμοποιείται film αλλά ειδικός ανιχνευτής ακτίνων Χ, που μετατρέπει την ακτινοβολία σε ψηφιακό σήμα που λαμβάνεται σε μία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εξετάσεις Τμήματος Ψηφιακής Μαστογραφίας

Στο τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Ψηφιακή μαστογραφία, η οποία πραγματοποιείται είτε σε τακτική βάση προσυμπτωματικού ελέγχου είτε σε συμπτωματικές γυναίκες.
 • Ειδικές μαστογραφικές λήψεις (εντοπιστική – μεγενθυντική – μαστικών ενθεμάτων). Οι ειδικές μαστογραφικές λήψεις παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες στις περιπτώσεις αδιευκρίνιστων ευρημάτων της μαστογραφίας.
 • Τοποθέτηση αγκίστρων εντοπισμού. Με την καθοδήγηση του ψηφιακού μαστογράφου γίνεται εντοπισμός αψηλάφητων αλλοιώσεων ή μικροαποτιτανώσεων με ειδικά σύρματα εντοπισμού (Hooks). Η τοποθέτηση των αγκίστρων εντοπισμού γίνεται προεγχειρητικά και διασφαλίζει τη χειρουργική εξαίρεση μικρών-μη ψηλαφητών αλλοιώσεων του μαστού.

Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας 

Το Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας είναι ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα τμήματα διαθέτοντας σύγχρονο πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

Το εξαιρετικά έμπειρο ιατρικό προσωπικό του τμήματος Αξονικής Τομογραφίας εγγυάται την καλύτερη ιατρική φροντίδα, ενώ το ειδικά εκπαιδευμένο τεχνολογικό και νοσηλευτικό προσωπικό διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των εξετάσεων, την ασφάλεια και την άνεση των ασθενών.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα είναι εξοπλισμένο με ακτινολογικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες της σύγχρονης απεικόνισης.

Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο αντικείμενο της κλασσικής ακτινολογίας και περιοδικά παρακολουθεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ακτινοπροστασίας.

Το σύνολο των διενεργούμενων εξετάσεων του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος πραγματοποιείται βάσει πρωτοκόλλων που έχει θεσπίσει η Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ