Αιμοκάθαρση - Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Νεφρολογικό Τμήμα αποτελείται από τρεις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, που λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο του 2000, με σκοπό την θεραπεία ασθενών (εσωτερικών αλλά και εξωτερικών) με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008 και EN ISO 22000:2005 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα παρερχόμενων υπηρεσιών και ασφαλή θεραπεία, και αντίστοιχα είναι πιστοποιημένη βάσει του διεθνούς συστήματος ποιότητας TEMOS, το οποίο εστιάζει στη διαχείριση των διεθνών ασθενών και τον Ιατρικό Τουρισμό.

Η επιστημονική ομάδα της Μονάδας πλαισιώνεται από έμπειρους νεφρολόγους και παθολόγο καθώς και από ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού διαθέτει 30 υπερσύγχρονα μηχανήματα 5008S καθώς και high και low flux φίλτρα αιμοκάθαρσης πολυσουλφόνης και ελιξόνης του οίκου Fresenius Medical Care. Επιπλέον, η Μονάδα είναι πλήρως εξοπλισμένη με συστήματα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών (καρδιολογικά monitors, ηλεκτροκαρδιογράφο, μηχάνημα αναρρόφησης,  οξύμετρα, οξυγόνο και πιεσόμετρα, ηλεκτρονικούς ζυγούς καθώς και τροχήλατο ανακοπής πλήρως εξοπλισμένο με απινιδωτή).

Με συνολικά πέντε αίθουσες αιμοκάθαρσης, καθώς και ξεχωριστό χώρο περίθαλψης ασθενών με Ηπατίτιδα Β, η μονάδα έχει τη δυνατότητα εφαρμογής όλων των μεθόδων αιμοκάθαρσης (κλασική, αιμοδιήθηση και αιμοδιαδιήθηση on-line) καθώς και πλασμαφαίρεσης για την θεραπευτική αντιμετώπιση ανοσολογικών και αιματολογικών νοσημάτων.

Η λειτουργία της μονάδας εντός του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, παρέχει δυνατότητα κάλυψης από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και άμεση κλήση τους σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, ενώ οι ασθενείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ιατρό τους όλο το 24ωρο, για παροχή ιατρικών συμβουλών. Οι ειδικοί Νεφρολόγοι της Μονάδας διενεργούν και επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις όπως η βιοψία νεφρού για ασθενείς που πάσχουν από σπειραματονεφρίτιδα, δυσρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση, και λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Αντιστοίχως, υπάρχει η δυνατότητα αιμοκάθαρσης περιστατικών οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε ασθενείς που νοσηλεύονται για άλλες αιτίες έπειτα από βαριές χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμοσχευμένους ασθενείς.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε οι ασθενείς υπό αιμοκάθαρση να ολοκληρώνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον προμεταμοσχευτικό τους έλεγχο και να μπαίνουν στη λίστα για μεταμόσχευση. Επίσης διενεργούνται και οι απαιτούμενοι έλεγχοι συμβατότητας σε περιπτώσεις πιθανής μεταμόσχευσης από συγγενή δότη.

Ο ασθενής έχει στη διάθεσή του ατομική εγκατάσταση οξυγόνου, την δυνατότητα χρήσης δωρεάν ασύρματου ίντερνετ (wifi), η κάθε αίθουσα διαθέτει κεντρικές τηλεοράσεις και κλιματισμό, και κατά την διάρκεια της αιμοκάθαρσης παρέχεται στον ασθενή πλήρες σνακ.

Επιπλέον, στο νοσοκομείο εφαρμόζεται το σύστημα επείγουσας κλήσης CODE BLUE, σύμφωνα με το οποίο, εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική ομάδα αποτελούμενη από καρδιολόγο, αναισθησιολόγο και νοσηλευτή ΜΕΘ ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση καρδιοαναπνευστικού προβλήματος.

Στη Μονάδα χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας νερού και διαχείρισης αποβλήτων με στόχο την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την αιμοκάθαρση.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008 και EN ISO 22000:2005 και είναι πιστοποιημένη με το διεθνές σήμα ποιότητας Temos. 

Διαθέτει έμπειρους νεφρολόγους και παθολόγο, παρέχει δυνατότητα κάλυψης από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και άμεση κλήση τους, αλλά και για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ασθένεια.

Η Μονάδα έχει συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την κάλυψη των θεραπειών που παρέχονται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ