Αιματολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος του Αιματολογικού Τμήματος είναι η παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό.

Το προσωπικό του Αιματολογικού Τμήματος διασφαλίζει την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέσω καθημερινών ελέγχων και περιοδικών ποιοτικών ελέγχων.

Στο Αιματολογικό Τμήμα αντιμετωπίζονται όλα τα καλοήθη και κακοήθη αιματολογικά νοσήματα με σύγχρονες μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης, όπως:

 • Βιολογικές Θεραπείες
 • Ανοσοθεραπεία
 • Υποστηρικτική Θεραπεία

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Αιματολογικό Τμήμα αποτελεί κύριο άξονα διάγνωσης. Με την υποστήριξη υπερσύγχρονου εξοπλισμού πραγματοποιούνται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων:

 • Προσδιορισμός Παραγόντων Πήξεως του αίματος.
 • Προσδιορισμός Έμμορφων Συστατικών του αίματος.
 • Έλεγχος Αιμοσφαιρινοπαθειών.

Το Αιματολογικό του Ιατρικού Π. Φαλήρου εξειδικεύεται στη διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση όλου του φάσματος των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων που αφορούν τα έμμορφα στοιχεία του αίματος, όπως:

 • Αναιμία, λευκοπενία, θρομβοπενία
 • Καλοήθη νοσήματα ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων
 • Διαταραχές αιμόστασης και πηκτικού μηχανισμού
 • Οξεία λευχαιμία
 • Χρόνια μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα
 • Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
 • Λέμφωμα Hodgkin
 • Μη Hodgkin λεμφώματα
 • Πολλαπλούν μυέλωμα
 • Άλλα χρόνια λεμφουπερπλαστικά νοσήματα

Το Αιματολογικό αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εξειδικευμένες διαγνωστικές πράξεις, που αφορούν τα παραπάνω νοσήματα, όπως μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος, πραγματοποίηση και αξιολόγηση μυελογράμματος και διενέργεια οστεομυελικής βιοψίας.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία, η οποία ονομάζεται επίσης δρεπανοκυτταρική νόσος (SCD), είναι μια σπάνια κληρονομική διαταραχή που προκαλεί την παραγωγή μιας παθολογικής αιμοσφαιρίνης, της αιμοσφαιρίνης S (Hb S ή S Hb).

Η αιμοσφαιρίνη S, είναι μια πρωτεΐνη που περιέχει σίδηρο και βρίσκεται στο εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBCs). Μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλα τα μέρη του σώματος και το απελευθερώνει στα κύτταρα και στους ιστούς.

Δρεπανοκυτταρική αναιμία

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το προσωπικό του Αιματολογικού Τμήματος διασφαλίζει την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέσω καθημερινών ελέγχων και περιοδικών ποιοτικών ελέγχων.

Στο Αιματολογικό Τμήμα αντιμετωπίζονται όλα τα καλοήθη και κακοήθη αιματολογικά νοσημάτα με σύγχρονες μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Σε συνεργασία με άλλα τμήματα (Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό, Παθολογοανατομικό) προσφέρεται πλήρης διερεύνηση όλων των αιματολογικών νοσημάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ