Αιματολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος της Αιματολογικού Τμήματος είναι η παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό.

Το προσωπικό του Αιματολογικού Τμήματος διασφαλίζει την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέσω καθημερινών ελέγχων και περιοδικών ποιοτικών ελέγχων.

Στο Αιματολογικό Τμήμα αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά καλοήθων και κακοήθων νοσημάτων του αίματος χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Αιματολογική Κλινική του Ιατρικού Ψυχικού λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση του καθηγητή Αιματολογίας, Γεράσιμου Πάγκαλη.

Στην Αιματολογική Κλινική πραγματοποιείται διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών αιματολογικών διαταραχών, όπως αναιμίας, λευκοπενίας, λευκοκυττάρωσης, θρομβοπενίας, διαταραχών πήξεως, μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, οξειών λευχαιμιών, χρονίων λευχαιμιών, ποικίλων μυελοϋπερπλαστικών νόσων καθώς και λεμφωμάτων Hodgkin και μη Hodgkin, πολλαπλού μυελώματος, και άλλων.

Επίσης, στην Αιματολογική Κλινική γίνεται διερεύνηση λεμφαδενοπαθειών, σπληνομεγαλίας και άλλων κλινικών καταστάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του αιματολόγου.

Στην Αιματολογική Κλινική απευθύνονται ασθενείς με αιματολογικά ή συναφή νοσήματα, τα οποία χρήζουν διερεύνησης ή αντιμετώπισης, ενώ διενεργούνται με εξαιρετική επιτυχία και αυτόλογες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.

Οι ασθενείς που έχουν ανάγκη μελέτης μυελού των οστών (μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία), καθώς και αυτοί που υποβάλλονται σε ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων, φιλοξενούνται στο Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας, ενώ οι ασθενείς με αιματολογικές παθήσεις εξυπηρετούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία.

Η Αιματολογική Κλινική είναι στελεχωμένη με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να παρέχει κάλυψη στους ασθενείς επί 24ώρου βάσεως.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία, η οποία ονομάζεται επίσης δρεπανοκυτταρική νόσος (SCD), είναι μια σπάνια κληρονομική διαταραχή που προκαλεί την παραγωγή μιας παθολογικής αιμοσφαιρίνης, της αιμοσφαιρίνης S (Hb S ή S Hb).

Η αιμοσφαιρίνη S, είναι μια πρωτεΐνη που περιέχει σίδηρο και βρίσκεται στο εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBCs). Μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλα τα μέρη του σώματος και το απελευθερώνει στα κύτταρα και στους ιστούς.

Δρεπανοκυτταρική αναιμία

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Η Αιματολογική Κλινική του Ιατρικού Ψυχικού λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση του καθηγητή ΑιματολογίαςΓεράσιμου Πάγκαλη.

Ο καθηγητής και οι συνεργάτες του Ιατρικού Ψυχικού, στο πλαίσιο των ιατρικών συμβουλίων που πραγματοποιούν, συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ανταλλάσσουν ιατρικές εκτιμήσεις προκειμένου να καταλήξουν στην βέλτιστη λύση αντιμετώπισης του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο ασθενής.

Παράλληλα, δίδεται έμφαση στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τον ασθενή και τους οικείους του, διασφαλίζοντας τόσο την αποτελεσματικότητα της θεραπείας όσο και τη διατήρηση άριστης ποιότητας ζωής κατά τη διάρκεια της ασθένειας αλλά και αργότερα σε σωματικό αλλά κυρίως και σε ψυχολογικό επίπεδο-στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη της ίασης.

Σε συνεργασία με άλλα τμήματα (Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό, Παθολογοανατομικό) προσφέρεται πλήρη διερεύνηση όλων των αιματολογικών νοσημάτων.

Η Αιματολογική Κλινική είναι στελεχωμένη με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να παρέχει κάλυψη στους ασθενείς επί 24ώρου βάσεως.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ