Αγγειοχειρουργικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα πραγματοποιούνται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν στις νόσους των αγγείων του ανθρωπίνου σώματος εφαρμόζοντας ελάχιστα επεμβατικές ενδαγγειακές τεχνικές, την κλασσική ανοικτή αγγειοχειρουργική ή / και συνδυασμό αυτών, με απώτερο σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Η μεθοδευμένη και ολιστική προσέγγιση του ασθενούς αρχίζοντας από την τροποποίηση των προδιαθεσικών παραγόντων και φτάνοντας ως την πιθανή παρέμβαση εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα για τους ασθενείς του Αγγειοχειρουργικού τμήματος.

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα διενεργούνται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν το ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα (αρτηρίες, φλέβες και λεμφαγγεία) εκτός από τα αγγεία της καρδιάς και τα ενδοκράνια αγγεία.

Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα, νέο πιστοποιημένο Ρομποτικό Υβριδικό Χειρουργείο –«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», σημείο αναφοράς για πολύπλοκες αορτικές και άλλες χειρουργικές παθήσεις, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά:

  • φλεβικές παθήσεις (Κιρσοί των κάτω άκρων, Ευρυαγγείες, Φλεβεκτασίες, Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, Άτονα φλεβικά έλκη με δυσκολία επούλωσης, Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση & Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο).
  • αρτηριακές παθήσεις (Απόφραξη / Στένωση αρτηριών των άνω ή κάτω άκρων με συνοδό Διαλείπουσα χωλότητα, Άλγος ηρεμίας ή/και Γάγγραινα, Διαβητικό Πόδι, Απόφραξη/Στένωση των αρτηριών του εντέρου, των νεφρών και της λεκάνης, Στένωση Καρωτίδων και Σπονδυλικών αρτηριών που μπορεί να οδηγήσουν σε Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Ανεύρυσμα/Διαχωρισμός θωρακικής αορτής, Ανεύρυσμα/Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής και λαγονίων αλλά και Θωρακοκοιλιακό Ανεύρυσμα/Διαχωρισμός).
  • παθήσεις των λεμφαγγείων (Ανιούσα Λεμφαγγείτιδα, Χρόνιο Λεμφοίδημα, Υποτροπιάζουσες κυτταρίτιδες).
  • Σε υβριδικό χειρουργείο πραγματοποιούνται επεμβάσεις με αναίμακτη προσπέλαση από τα αγγεία του ασθενούς, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί άμεσα σε ανοικτό χειρουργείο για τις ανάγκες της επέμβασης. Η χρήση ενός τέτοιου υβριδικού εργαστηρίου – χειρουργείου είναι απαραίτητη στη διενέργεια σύμπλοκων καρδιαγγειακών επεμβάσεων όπως η ενδαγγειακή αποκαταστάση αορτικών ανευρυσμάτων και οι διαδερμικές τοποθετήσεις βαλβίδων (τοποθέτηση αορτικής βαλβίδος και επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδος).

Επιπλέον στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα διεκπεραιώνονται με επιτυχία και οι πλέον δυσκολότερες περιπτώσεις ασθενών που έχουν ανάγκη τη δημιουργία αγγειακής πρόσβασης (Δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας/FISTULA σε νεφροπαθείς προς αιμοκάθαρση, Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων αλλά και Port-a-Cath σε Ογκολογικούς & Αιματολογικούς ασθενείς).

Σε συνεργασία με το Ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας, στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις όπως έγχρωμα υπερηχογραφήματα αγγείων (TRIPLEX), αξονικές και μαγνητικές αγγειογραφίες (αρτηριογραφίες και φλεβογραφίες) ενώ οι Διαγνωστικές Ενδαρτηριακές Ψηφιακές Αγγειογραφίες (DSA) εκτελούνται στον αγγειογράφο.

Λόγω της προσβολής όλων των αγγείων του σώματος από την αθηροσκλήρωση, στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα ο ασθενής αντιμετωπίζεται σαν σύνολο οργάνων πριν από την επέμβαση και υποβάλλεται σε ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό προεγχειρητικό έλεγχο.

Η άριστη συνεργασία με το Καρδιολογικό, Νευρολογικό, Ακτινολογικό, Πνευμονολογικό και Ενδοκρινολογικό Τμήμα του νοσοκομείου καθώς και η συνεργασία με έμπειρους Αναισθησιολόγους εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή του Αγγειοχειρουργικού τμήματος.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Η σε 24-ωρη βάση μεθοδική προσέγγιση του πολύ-αγγειακού ασθενή, ξεκινώντας από τη διάγνωση, την τεκμηρίωση της ένδειξης μίας πιθανής παρέμβασης και τον ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο αποτελούν στάδια «κλειδί» στη λειτουργία του Αγγειοχειρουργικού τμήματος.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη ερευνητική δραστηριότητα των Αγγειοχειρουργών του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος εγγυάται ότι η απόφαση και η στρατηγική αντιμετώπισης των ασθενών μας διαμορφώνονται με γνώμονα την πιο πρόσφατα επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση.

Πηγή αυτής της γνώσης είναι η διεθνής βιβλιογραφία, στην οποία έχουμε αποφασιστικά συμβάλει τόσο με πρωτογενή έρευνα όσο και με τη συγγραφή κατευθυντηρίων οδηγιών Διεθνών Οργανώσεων όπως η Ευρωπαϊκή Αγγειοχειρουργική Εταιρεία (ESVS).

Η πολυετής εμπειρία σε όλο το φάσμα των επεμβάσεων της Αγγειοχειρουργικής σε συνδυασμό με τις μεγάλες μας δυνατότητες τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, είναι σε θέση να εξασφαλίσει στον ασθενή μας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19 testing
Προπληρωμή