Υπηρεσία Τιμή
ANTI-Tg (ΑΝΤΙΘΥΡΕΣΦΑΙΡ.) Τιμή €
ANTI-TNF (TUMOR NECROSIS FACTOR) Τιμή €
ANTI-TPO (ΑΝΤΙΣ.ΘΥΡΕΟΕΙΔ.ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙ Τιμή €
ANTI-XA (ΑΝΑΣΤ ΠΑΡΑΓ-ΧΑ)META XARELTO Τιμή €
ANTI-XA ΑΝΑΣΤ ΠΑΡ-ΧΑ ΜΕΤΑ ΗΠΑΡΙΝΗ UFH Τιμή €

Η Εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι αναφερόμενες στο τιμοκατάλογο τιμές είναι αρχικές, επί των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εκπτώσεις ή/ και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών  ή  σε τρίτους. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερωθούν για τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.

Covid-19
Προπληρωμή Test