Υπηρεσία Τιμή
ΧΑΡΤΟΓΡ.ΦΛΕΒΩΝ Κ.ΑΚΡΩΝ(1ΣΚΕΛΟΣ) Τιμή €
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Τιμή €
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIE Τιμή €
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIE Τιμή €
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ Η.Ε.Γ. Τιμή €

Η Εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι αναφερόμενες στο τιμοκατάλογο τιμές είναι αρχικές, επί των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εκπτώσεις ή/ και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών  ή  σε τρίτους. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερωθούν για τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.

Covid-19
Προπληρωμή Test