Υπηρεσία Τιμή
ΨΗΦ.ΕΚΛ.ΑΓΓ.Α.ΑΚΡΩΝ ΑΜΦΩ&ΤΡΑΧΗΛΟΥ Τιμή €
ΨΗΦ.ΕΚΛ.ΑΓΓ.ΗΠΑΤ-ΣΠΛ-Π.ΕΝΤΕΡΟΥ Τιμή €
ΨΗΦ.ΕΚΛ.ΑΓΓ.Κ.ΑΚΡΩΝ & ΝΕΦΡΩΝ Τιμή €
ΨΗΦ.ΕΚΛ.ΑΓΓ.Κ.ΝΕΦΡΩΝ & ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ Τιμή €
ΨΗΦ.ΕΚΛ.ΑΓΓ.ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Τιμή €

Η Εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι αναφερόμενες στο τιμοκατάλογο τιμές είναι αρχικές, επί των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εκπτώσεις ή/ και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών  ή  σε τρίτους. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερωθούν για τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.

Covid-19
Προπληρωμή Test