Υπηρεσία Τιμή
ΧΑΡΤ.ΣΥΜΒΑΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝ Τιμή €
ΧΑΡΤΟΓΡ. ΕΓΚΕΦ. ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ FOYRIER &ANIX Τιμή €
ΧΑΡΤΟΓΡ.& ΣΥΜΒΑΤ.ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛ.Δ Τιμή €
ΧΑΡΤΟΓΡ.ΨΥΧΙΑΤΡ.ΔΟΚΙΜ. Ρ300 & ΣΥΜΒ.ΠΡΟΚΛ Τιμή €
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Τιμή €

Η Εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι αναφερόμενες στο τιμοκατάλογο τιμές είναι αρχικές, επί των οποίων η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εκπτώσεις ή/ και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών  ή  σε τρίτους. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερωθούν για τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.

Covid-19
Προπληρωμή Test