ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα και πρώτιστη επένδυση. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγονται υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, όργανα και εργαλεία τελευταίας γενιάς προκειμένου να παρέχονται υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες υγείας. Ο εξοπλισμός αναβαθμίζεται διαρκώς και αντικαθίσταται με νεότερο πιο εξελιγμένο. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό και τα προηγμένα ιατρικά μηχανήματα εγγυώνται αξιόπιστες εξετάσεις και αποτελεσματική θεραπεία. 

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, στον εξοπλισμό του:

  • Τομογραφική Camera PET/CT, 
  • Μαγνητικούς Τομογράφους (έως και 3 Tesla), οι οποίοι αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία διάγνωσης, μελέτης και παρακολούθησης, καθώς διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση στην απεικόνιση πολύ μικρών ογκολογικών βλαβών ή εστιών όγκου, 
  • Πολυτομικούς Αξονικούς Τομογράφους (έως 128 τομών) με μειωμένη ακτινοβολία έως και 50% και ταχύτερους από τον καρδιακό παλμό. Βρίσκουν ιδανική εφαρμογή σε ευρύ φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων (διενέργεια αναίμακτων αγγειογραφιών, κολονοσκοπήσεις κ.λπ.), 
  • 3D Υπερηχοκαρδιογράφους, ικανούς για τρισδιάσταση απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (με πλήρη εξοπλισμό για τρισδιάστατη διαθωρακική ηχοκαρδιογραφία και για τρισδιάστατο διοισοφάγειο υπέρηχο), 
  • Υπερηχοτογράφους τελευταίας γενιάς, 
  • Συστήματα Γραμμικού Επιταχυντή τελευταίας τεχνολογίας, με δυνατότητες θεραπειών IMRT και IGRT, 
  • Συστήματα Ρομποτικής Χειρουργικής, μεταξύ των οποίων το πλέον προηγμένο Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής da Vinci® Si HD.