Αποτελεσματα αναζήτησης για: International Patients

 1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ

  ... 2005, Stockholm, Sweden. Fluvastatin safety profile in patients with low levels of ldl cholesterol in the Lescol® intervention ... N, Mainar V, Moris C, van den Bos AA, Berghoefer G. International Journal of Cardiology 2005 Feb 28;98(3):479-486. The ...

  admin - 03/10/2019 - 14:14

 2. Γιακουστίδης Αλέξανδρος

  ... Association of Upper Gastrointestinal Surgeons AUGIS, International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA), European Society of ... and platelets-to-lymphocyte ratio as prognostic markers in patients undergoing resection of pancreatic ductal adenocarcinoma.  Ann ...

  iatriko - 26/11/2019 - 15:49

 3. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  ... the Basics, A Theoretical and Practical International Course, European Accreditation Council for Continuing Medical ... & Γηριατρική Εταιρεία International Society of Nephrology (ISN) Dialysis Professional Global ... Efficacy of hemopoietic-stimulating factors in patients undergoing chronic hemodialysis Nephrology Clinic, Hellenic Red Cross ...

  admin - 13/09/2019 - 15:46

 4. ΨΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

  ... and Simplicity of the Laser Lipolysis » 1 st  International Meeting of Smartlipo practitioners, 1/12/2007, London 4) ... «  Incidence of Vestibular Disorders in Vertiginous Patients  ». Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο ...

  admin - 17/10/2019 - 14:04

 5. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

  ... A Decade of Laparoscopic Appendectomy: Presentation of 1026 Patients with Suspected Appendicitis Treated in a single Surgical Department. ... Cases – How to make the Difficult Easy (διάλεξη). International Society of Surgeons, Gastrenterologists and Oncologists (IASGO) ...

  admin - 06/10/2017 - 18:11

 6. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ... non-alcoholic steatohepatitis by rosuvastatin monotherapy in patients with metabolic syndrome. Kargiotis K, Athyros VG, Giouleme O, Katsiki ... Εξοχή Θεσσαλονίκης. 5/2019: International Palliative Care Workshop. American Society of Clinical Oncology. ...

  admin - 11/10/2019 - 14:52

 7. Καραγιάννης Στέφανος

  ... assessment of left anterior descending artery flow in patients with previous anterior myocardial infarction. George Karatasakis, ... Stefanos E Karagiannis, Olaf Schouten, Don Poldermans International journal of cardiology 04/2008; 125(3):358-63. • 7.08 Impact ...

  admin - 18/09/2019 - 17:05

 8. Σχεδόν πλήρης απόφραξη έσω καρωτίδος: Σύγχρονη αντιμετώπιση

  ... KG, Kakisis JD, Liapis CD.  Management of Patients with Internal Carotid Artery Near-total Occlusion: An Updated ... for treatment of symptomatic carotid stenosis: the International Carotid Stenting Study (ICSS) randomised trial.  Lancet ...   Results from CAOS, a multicenter registry study International Journal of Stroke 2017   ...

  admin - 15/10/2018 - 11:57

 9. Σχεδόν πλήρης απόφραξη έσω καρωτίδος: Σύγχρονη αντιμετώπιση

  ... KG, Kakisis JD, Liapis CD.  Management of Patients with Internal Carotid Artery Near-total Occlusion: An Updated ... for treatment of symptomatic carotid stenosis: the International Carotid Stenting Study (ICSS) randomised trial.  Lancet ...   Results from CAOS, a multicenter registry study International Journal of Stroke 2017   ...

  admin - 05/02/2019 - 17:14

 10. Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος

  ... - Oral presentation. IRSSD 6th Biennial Meeting of the International Research Society of Spinal Deformities 21-24 June 2006 ... Ανακοίνωση - Oral presentation. 4th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities ... ανακοίνωσης) • Total Knee Arthroplasty in patients with prior knee osteotomy. I Kouvaras, S Psarakis, S Dangas, G ...

  admin - 06/10/2017 - 18:15