Αποτελεσματα αναζήτησης για: 1884

  1. Κρυψορχία και ανδρική γονιμότητα

    ... πρώ­του έτους. Παρατηρείται στο 1,8-8,4% των τελειόμηνων νεογνών και στο 20-30% ...

    admin - 05/02/2019 - 17:14

  2. Κρυψορχία και ανδρική γονιμότητα

    ... πρώ­του έτους. Παρατηρείται στο 1,8-8,4% των τελειόμηνων νεογνών και στο 20-30% ...

    admin - 15/10/2018 - 11:57