ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διατηρεί σταθερές συνεργασίες σε Βόρεια Αφρική, Βαλκάνια, την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου, σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και στη Μ. Ανατολή.