17
Ιανουαρίου
2022
Ο προληπτικός παιδοφθαλμολογικός έλεγχος είναι μια μέθοδος για τον αδρό εντοπισμό παιδιών με προβλήματα...
10
Ιανουαρίου
2022
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι η απώλεια ακοής είναι μία κατάσταση η οποία αφορά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας...
07
Ιανουαρίου
2022
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι δυσκολίες που μπορούν να εμφανιστούν στην ανάγνωση, γραφή, συλλαβισμό και...
Covid-19
Προπληρωμή Test