Γενικό Νοσοκομείο

ΜΟΝΑΔΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Διαγνωστικά - Επεμβατικά Τμήματα

• Αγγειολογικό 

• Αγγειοχειρουργικό 

• Αθλητικών Κακώσεων 

• Γαστρεντερολογικό 

 • Επεμβατικής Ενδοσκόπησης 

• Γυναικολογικό 

• Γενικής Χειρουργικής 

 •  Λαπαροσκοπική & Ρομποτική 

     Χειρουργική 

 •  Χειρουργική Παχυσαρκίας 

• Γναθοχειρουργικό 

• Δερματολογικό 

 •  Εκτίμηση - Χαρτογράφηση Σπίλων 

 •  Πρώιμη Διάγνωση Μελανώματος 

• Ενδοκρινολογικό 

 •  Διαβητολογικό 

• Ηπατολογικό 

• Θωρακοχειρουργικό 

• Καρδιολογικό 

 •  Επεμβατική Καρδιολογία 

 •  Ηλεκτροφυσιολογικό 

• Καρδιοχειρουργικό 

• Νευρολογικό 

• Νευροχειρουργικό 

• Νευροωτολογικό 

• Νεφρολογικό 

• Ογκολογικό 

 •  Κέντρο Χημειοθεραπείας 

 •  Ακτινοθεραπευτικό 

• Ορθοπαιδικό 

 •  Άνω Άκρου Μικροχειρουργικής 

 •  Σπονδυλικής Στήλης 

 •  Αθλητικών Κακώσεων 

• Ουρολογικό 

 •  Λιθοτριψία 

• Οφθαλμολογικό 

• Παιδιατρικό 

• Παθολογικό 

 •  Τμήμα Λοιμώξεων 

•  Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής 

• Πνευμονολογικό 

 •  Επεμβατική Πνευμονολογία 

• Ρευματολογικό 

•   Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 

• Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) 

 

Διαγνωστικά - Επεμβατικά Τμήματα 

•  Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 

•  Ακτινοδιαγνωστικό 

 • Κλασική Ακτινολογία 

 • Αξονικός Τομογράφος 

 • Μαγνητικός Τομογράφος 

 • PET-CT 

 •  Τμήμα Απεικόνισης Μαστού (Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπέρηχοι Μαστού, Αναίμακτη Διαδερμική Βιοψία) 

 • Επεμβατική Ακτινολογία 

 •  Υπερηχογραφία (Υπέρηχοι Κοιλίας, Καρδίας, Αγγείων) 

 • Επεμβατική Πνευμονολογία 

 • Επεμβατική Καρδιολογία 

•  Ακτινοθεραπευτικό 

•  Ακουολογικό & Νευροωτολογικό 

•  Δοκιμασία Κοπώσεως & Holter 

•  Εμβολισμού & Αγγειογράφου 

•  Εργαστήρια Βιοπαθολογίας 

 • Αιματολογικό 

 • Αιμοδοσία 

 • Ανοσολογικό 

 • Βιοχημικό 

 • Μικροβιολογικό 

•  Κυτταρολογικό Εργαστήριο 

•  Μονάδα Οστεοπόρωσης 

•  Νευροανοσολογίας - Διερεύνηση Νοσημάτων Μυοσκελετικού Συστήματος 

•  Οφθαλμολογικό Κέντρο Βυθού 

•  Παθολογοανατομικό 

•  Πυρηνική Ιατρική 

•  Ρυθμού & Πιέσεως 

•  Σπιρομετρία 

 

Ειδικά Τμήματα - Ιατρεία 

• Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής - Check-Up 

• Τμήμα Ιατρικής Εργασίας 

• Ιατρείο Πόνου 

• Ιατρείο Ψυχολογικής Υποστήριξης 

• Τμήμα Διαιτολογίας 

• Κέντρο Παχυσαρκίας 

• Κέντρο Μαστού 

•  Νευροανοσοβιολογίας & Μυοσκελετικών Παθήσεων 

•  Lazer Δερματολογίας & Μεταμόσχευσης Μαλλιών

•  Αλλεργιολογικό 

•  Τμήμα Φωνιατρικής 

•  Τμήμα Μελέτης Ύπνου 

•  Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

•  Εξωτερικά Ιατρεία 

 

Χειρουργεία - Μονάδες 

• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

• Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας 

• Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού

 

Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αθλητιατρικής & Αποκατάστασης