ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, cv@iatriko.gr. Με την αποστολή του βιογραφικού, σας παρακαλούμε να δηλώσετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να διατηρηθεί από την εταιρία μας, για πιθανή μελλοντική πρόσληψή σας, τo οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 έτος. Σε περίπτωση μη δήλωσης εκ μέρους σας του επιθυμητού χρόνου διατήρησης του βιογραφικού σας, σας ενημερώνουμε ότι το βιογραφικό σας σημείωμα θα διαγραφεί μετά την πάροδο του 1 έτους από την αποστολή του. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε εγγράφως την ανωτέρω δήλωσή σας, ή να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση του βιογραφικού σας. Το βιογραφικό σας σημείωμα δεν θα διαβιβασθεί σε τρίτους.