Ανακοινώσεις / Νέα

Ανακοινώσεις / Νέα

10
Ιουλίου
2013
Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2013 Σε απάντηση του ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1257/27-03-2013, η Εταιρεία μας για την ορθή και επαρκή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί τα...
10
Ιουλίου
2013
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό...
10
Ιουλίου
2013
Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου
10
Ιουλίου
2013
Ενημέρωση σχετικά με την παρουσίαση στους αναλυτές
10
Ιουλίου
2013
Ανακοίνωση σχετικά με την ετήσια παρουσίαση των αναλυτών 2012-05-31
10
Ιουλίου
2013
Οικονομικό Ημερολόγιο 2012