Ανακοινώσεις / Νέα

Ανακοινώσεις / Νέα

12
Αυγούστου
2013
Ανακοίνωση Ν. 3556/2007 Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007, την παράγραφο 2.2 της υπό στοιχεία 33/03.07.2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η...
09
Αυγούστου
2013
Θέμα: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «Σύμφωνα με το νόμους 3556/2007 και 3340/2005, τις εκτελεστικές αυτών αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η...
09
Αυγούστου
2013
Θέμα: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «Σύμφωνα με το νόμους 3556/2007 και 3340/2005, τις εκτελεστικές αυτών αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η...
10
Ιουλίου
2013
Download : Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων
10
Ιουλίου
2013
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύµφωνα µε το οικονοµικό ηµερολόγιο του έτους 2013, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013...
10
Ιουλίου
2013
Πέµπτη, 06 Ιουνίου 2013   Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύµφωνα µε το οικονοµικό ηµερολόγιο του έτους 2013, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών θα πραγµατοποιηθεί...