Ανακοινώσεις / Νέα

Ανακοινώσεις / Νέα

24
Αυγούστου
2023
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, ενέκρινε: α) την Αύξηση του μετοχικού...
20
Απριλίου
2023
Η Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ ανακοινώνει ότι ο κ. Αναστάσιος Τάγαρης, αποχώρησε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Η εταιρία τον ευχαριστεί για την προσφορά και συνεργασία του  και...
13
Απριλίου
2023
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2023...
15
Δεκεμβρίου
2022
Ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚOΥ Αθηνών σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 09/11/2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη...
18
Ιουλίου
2022
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, ενέκρινε α) την αύξηση του μετοχικού...
26
Μάιος
2022
Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου συμπλήρωση Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει...