Ανακοινώσεις / Νέα

Ανακοινώσεις / Νέα

15
Δεκεμβρίου
2020
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών σε συνέχεια της επιστολής  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 18/11/2020  ενημερώνει  το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαμόρφωση θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών...
01
Δεκεμβρίου
2020
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού...
02
Σεπτεμβρίου
2020
Η εταιρία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν της από 31-8-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζέρδιλας αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού...
29
Ιουνίου
2020
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2020...
23
Ιουνίου
2020
Η Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι o κ. Πέτρος Δ. Αδαμόπουλος αποχώρησε (λόγω συνταξιοδότησης) από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας. Τα καθήκοντά...
28
Μάιος
2020
H ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Ευάγγελος Β. Αποστολόπουλος, υπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με την από 27/05/...