Ανακοινώσεις / Νέα

Ανακοινώσεις / Νέα

29
Ιουνίου
2020
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2020...
23
Ιουνίου
2020
Η Εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι o κ. Πέτρος Δ. Αδαμόπουλος αποχώρησε (λόγω συνταξιοδότησης) από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας. Τα καθήκοντά...
28
Μάιος
2020
H ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Ευάγγελος Β. Αποστολόπουλος, υπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με την από 27/05/...
27
Μάιος
2020
H ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Ευάγγελος Β. Αποστολόπουλος, υπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με την από 27/05/...
30
Απριλίου
2020
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει ότι  η Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων...
24
Ιανουαρίου
2020
Η Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ ανακοινώνει ότι αποχώρησε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ψηφιακής Οργάνωσης & Καινοτομίας ο κ. Μιχάλης Σπανός. Η εταιρία τον ευχαριστεί για την προσφορά και συνεργασία...