Ανακοινώσεις / Νέα

Ανακοινώσεις / Νέα

07
Ιουνίου
2024
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προτείνει προς την...
01
Απριλίου
2024
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2024...
24
Αυγούστου
2023
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, ενέκρινε: α) την Αύξηση του μετοχικού...
20
Απριλίου
2023
Η Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ ανακοινώνει ότι ο κ. Αναστάσιος Τάγαρης, αποχώρησε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Η εταιρία τον ευχαριστεί για την προσφορά και συνεργασία του  και...
13
Απριλίου
2023
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2023...
15
Δεκεμβρίου
2022
Ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚOΥ Αθηνών σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 09/11/2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη...