Ανακοινώσεις / Νέα

Ανακοινώσεις / Νέα

10
Ιουλίου
2013
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύµφωνα µε το οικονοµικό ηµερολόγιο του έτους 2013, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013...
10
Ιουλίου
2013
Πέµπτη, 06 Ιουνίου 2013   Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύµφωνα µε το οικονοµικό ηµερολόγιο του έτους 2013, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών θα πραγµατοποιηθεί...
10
Ιουλίου
2013
Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2013 Σε απάντηση του ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1257/27-03-2013, η Εταιρεία μας για την ορθή και επαρκή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί τα...
10
Ιουλίου
2013
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό...
10
Ιουλίου
2013
Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου
10
Ιουλίου
2013
Ενημέρωση σχετικά με την παρουσίαση στους αναλυτές