Υδρονέφρωση - Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής

Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής αποτελεί η μερική απόφραξη του σημείου όπου ο ουρητήρας συνδέεται με τη νεφρική πύελο (πυελοουρητηρική συμβολή) και συγκεντρώνονται τα ούρα που παράγονται στο νεφρό πριν μεταφερθούν μέσω των ουρητήρων στην κύστη. Εκδηλώνεται με πόνο στην κοιλία ή στη μέση, με επώδυνη ούρηση ή με συμπτώματα ουρολοίμωξης.

Η στένωση γίνεται αντιληπτή από το χρόνιο άλγος στις ανώτερες περιοχές.

Η στένωση προκαλεί στασιμότητα των ούρων μέσα στο ουροποιητικό σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί διότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές όπως λοιμώξεις, νεφρολιθίαση, χρόνιο πόνο, πλήρη καταστροφή του νεφρού με απώλεια της νεφρικής λειτουργίας.

Η στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής αντιμετωπίζεται χειρουργικά (ανοιχτό χειρουργείο, λαπαροσκοπικά, ρομποτικά) και σε σπάνιες περιπτώσεις ενδοσκοπικά.

Η αποκατάσταση της πυελοουρητηρικής συμβολής γίνεται με τη δημιουργία μία ευρείας αναστόμωσης μεταξύ της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα σε οποιαδήποτε ηλικία γίνει αντιληπτή. Ενδείκνυται όταν η ασθένεια είναι συμπτωματική, όταν παρατηρείται επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας ή κάποια επιπλοκή όπως ουρολοιμώξεις ή λιθιάσεις.

Υδρονέφρωση είναι η παρουσία ούρων μέσα στους νεφρούς. Εάν η υδρονέφρωση γίνει αντιληπτή και κριθεί μεγάλου βαθμού, δηλαδή επικίνδυνη για τη νεφρική λειτουργία, ήδη από την ενδομήτρια ζωή, γίνεται τον 3ο μήνα της ζωής σπινθηρογράφημα νεφρών, που μας πληροφορεί για τη λειτουργική αξία των νεφρών και για τον κίνδυνο που διατρέχουν από την υδρονέφρωση.

Εάν χρειαστεί, οι στενώσεις των ουροφόρων οδών χειρουργούνται με επεμβάσεις οι οποίες έχουν υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας της τάξης του 99%.

Οι μόνες στενώσεις που χειρουργούνται πάντα και όσο πιο γρήγορα γίνεται μετά τη γέννηση είναι οι συγγενείς στενώσεις της ουρήθρας (βαλβίδες της ουρήθρας).

Η επέμβαση αυτή γίνεται ενδοσκοπικά, με μία νύκτα παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείο μόνο και με υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας.