Βλάβες του αρθρικού χόνδρου

Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας ινοχόνδρινος ιστός πάχους 2 - 3 χιλιοστών, οποίος καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες των αρθρώσεων του σώματος. Ο αρθρικός χόνδρος αποτελεί μία ομαλή ολισθαίνουσα επιφάνεια που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες των αρθρώσεων. Ο αρθρικός χόνδρος είναι υψηλής αντοχής ιστός, αλλά δυστυχώς στερείται αγγείων και νεύρων.

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση τραυματικής βλάβης του χόνδρου ή προοδευτικής εκφύλισης σε μεγάλη ηλικία δεν υπάρχει δυνατότητα επούλωσης της βλάβης.

Προοδευτικά λοιπόν μία άρθρωση με βλάβη χόνδρου καταλήγει σε αρθρίτιδα.

Οι χρόνιες εκφυλιστικές βλάβες του αρθρικού χόνδρου, κυρίως σε άτομα μεγάλης ηλικίας, είναι βλάβες μη αναστρέψιμες και καταλήγουν σε αρθρίτιδα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μέθοδος εκλογής είναι η αντικατάσταση της άρθρωσης (ολική αρθροπλαστική, ημιολική αρθροπλαστική).

Στις περιπτώσεις εστιακών βλαβών του γόνατος σε νεαρά άτομα, κυρίως μετά από τραυματισμό, η σύγχρονη επιστήμη μας δίνει δυνατότητες αντιμετώπισης.

Οι εστιακές βλάβες του χόνδρου ταξινομούνται αναλόγως του βαθμού και της έκτασης της βλάβης σε τρία στάδια:

  • ΣΤΑΔΙΟ I: Μαλάκυνση και εμβύθυνση του αρθρικού χόνδρου.
  • ΣΤΑΔΙΟ II: Ανάπτυξη ρωγμών του αρθρικού χόνδρου.
  • ΣΤΑΔΙΟ III: Έλλειμμα του αρθρικού χόνδρου με εμβύθυνση του υποχόνδριου οστού,