Σύνδρομο Turner

Το σύνδρομο Turner είναι η συχνότερη φυλετική χρωμοσωμική ανωμαλία και εμφανίζεται μόνο στα κορίτσια.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι το χαμηλό ανάστημα, η απουσία σημείων εφηβείας λόγω ανεπάρκειας των ωοθηκών και το αυχενικό πτερύγιο (προεξοχή στο δέρμα του αυχένα που μοιάζει με πτερύγιο ψαριού).

Τα κορίτσια με σύνδρομο Turner συνήθως δεν εμφανίζουν έμμηνο ρύση χωρίς θεραπεία ορμονών και συχνά παρουσιάζουν στειρότητα.

Covid-19
Προπληρωμή Test