Σύνδρομο Down

Το Σύνδρομο Down είναι μία γενετική ανωμαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός επιπλέον χρωμοσώματος στο ζευγάρι 21.

Αυτό συμβαίνει συχνότερα σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και είναι αποτέλεσμα μίας γεννητικής βλάβης κατά τη στιγμή της σύλληψης.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της γυναίκας τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για εμφάνιση συνδρόμου Down.

Ενδεικτικά, αν η γυναίκα είναι 35 ετών, η πιθανότητα αυτή διαμορφώνεται σε περίπου 1/350. Στην ηλικία των 40, η πιθανότητα είναι 1/100 και των 45 ετών είναι 1/30.

Η ύπαρξη του επιπλέον χρωμοσώματος σε κυτταρικό επίπεδο έχει αντίκτυπο σε πολλά συστήματα με συνέπεια τα άτομα με σύνδρομο Down να εμφανίζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Μερικά από αυτά είναι το στρογγυλό και επίπεδο πρόσωπο, η φαρδιά και χαμηλή βάση της μύτης, τα σχιστά μάτια με φορά προς τα πάνω, τα ίσια μαλλιά, ο κοντός και παχύς αυχένας, το χαμηλό ανάστημα, τα κοντά και χοντρά άκρα.

Τα άτομα με σύνδρομο Down χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση που επηρεάζει την ψυχοκινητική τους εξέλιξη, καθώς επίσης κι από προδιάθεση για ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, καρδιακές παθήσεις και θυρεοειδισμό.

Η έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου αυτού γίνεται με τον προγεννητικό έλεγχο.

Covid-19
Προπληρωμή Test