Στένωση του σπονδυλικού σωλήνα

Η στένωση του σπονδυλικού σωλήνα μπορεί να είναι συγγενής, δηλαδή από την γέννηση του ασθενούς, επίκτητη ή και συνδυασμός των δυο.

Συμπτώματα στένωσης σπονδυλικής στήλης

Τα συμπτώματά της είναι κυρίως πόνοι:

  • στον αυχένα,
  • στη μέση,
  • στα άκρα.

Οι πόνοι της στένωσης επιδεινώνονται με τη φυσική δραστηριότητα.

Θεραπεία στένωσης σπονδυλικής στήλης

Όταν η συντηρητική θεραπεία δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε επιλέγεται η χειρουργική οδός με στόχο την αποσυμπίεση και διεύρυνση του σπονδυλικού σωλήνα (πεταλεκτομή). Ενίοτε αυτό συνδυάζεται με σπονδυλοδεσία ή δυναμική σταθεροποίηση.