Στένωση Aορτικής βαλβίδας

Η καρδιά έχει τέσσερις θαλάμους. Στο κάτω αριστερό θάλαμο (αριστερά κοιλία), η αορτική βαλβίδα λειτουργεί σαν μία μονόδρομη πύλη. Όταν η καρδιά αντλεί αίμα, η αορτική βαλβίδα ανοίγει για να αφήσει το αίμα να ρέει από την αριστερή κοιλία στην αορτή.

Στένωση αορτικής βαλβίδας σημαίνει ότι η βαλβίδα αυτή έχει στενέψει, και δε μπορεί να ανοίξει σε όλη τη διαδρομή, δηλαδή στη πλήρη διάμετρό της.

Η καρδιά πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να αντλεί το αίμα μέσω αυτού του μικρότερου ανοίγματος. Η καρδιά μπορεί να κάνει αυτό για πολλά χρόνια, αλλά εάν δε θεραπευτεί, μπορεί να αναπτυχθεί καρδιακή ανεπάρκεια.

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης στένωσης αορτικής βαλβίδας γίνεται συνήθως με ένα υπερηχοκαρδιογράφημα, το οποίο μπορεί να δείξει κινούμενες εικόνες της καρδιάς. Ο ιατρός θα συστήσει και άλλες εξετάσεις για να κρίνει πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά.

Εάν έχουν εμφανιστεί συμπτώματα στένωσης αορτικής βαλβίδας, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι για να διευρυνθεί το άνοιγμα της βαλβίδας. Εάν ο ασθενής δεν υποβληθεί σε επέμβαση μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, μπορεί να πεθάνει ξαφνικά ή να αναπτυχθεί καρδιακή ανεπάρκεια.