Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) κατά την κύηση

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης διακρίνεται στον τύπο που προϋπήρχε της κύησης και σε αυτόν που διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια αυτής. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης, αποτελεί μία εξαιρετικά περίπλοκη νοσολογική οντότητα, η οποία σχετίζεται με μεγάλο αριθμό επιπλοκών κυρίως για το έμβρυο (συγγενείς ανωμαλίες, εμβρυϊκή μακροσωμίας, αυξημένο αμνιακό υγρό). Ο ρόλος του Ιατρείου Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου είναι η σωστή ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου της μητέρας, η χορήγηση διαιτητικών συμβουλών, η τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες της μητέρας και η παρακολούθηση της εμβρυικής ανάπτυξης, στόχος όλων των ανωτέρω είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών.