Περιεδρικό Συρίγγιο

Συρίγγια μπορούν να δημιουργηθούν σε πολλά σημεία του οργανισμού. Τα περιεδρικά συρίγγια όμως εμφανίζονται στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό.

Στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους τα περιεδρικά συρίγγια προκαλούνται από τη φλεγμονή και την απόφραξη του εκφορητικού πόρου των περιπρωκτικών αδένων.

Οι αδένες αυτοί εκβάλλουν στην οδοντωτή γραμμή, στο όριο μεταξύ του πλακώδους και του κυλινδρικού επιθηλίου, στον αυλό του πρωκτού.

Η απόφραξη των αδένων αυτών προκαλεί φλεγμονή, διόγκωση και τελικά δημιουργία περιεδρικού αποστήματος.

Το απόστημα που εκδηλώνεται με πόνο, κοκκινίλα και διόγκωση, συνήθως εμφανίζεται στο δέρμα του πρωκτού. Η αυτόματη διάνοιξη του αποστήματος ή η χειρουργική παροχέτευση του έχει σαν αποτέλεσμα την εκτόνωση της φλεγμονής, αλλά η επικοινωνία με το έντερο παραμένει.

Αυτή ακριβώς η επικοινωνία, που στην ουσία είναι η χρόνια φάση του αποστήματος, είναι το περιεδρικό συρίγγιο, που πλέον παριστά μία μικρή οπή, από την οποία κατά καιρούς ρέει πυώδες υγρό.

Βασικές αρχές της θεραπείας περιεδρικών συριγγίων αποτελούν:

  • Η ανεύρεση και καταστροφή του εσωτερικού στομίου.
  • Ο εντοπισμός της πορείας του συριγγώδους πόρου και η πλήρης εκτομή του ή η καταστροφή του επιθηλίου του, σε όλο το μήκος του.
  • Η όσο το δυνατόν μικρότερη τομή των σφιγκτήρων.