Οξυτενή κονδυλώματα

Τα οξυτενή κονδυλώματα αποτελούν μία ευρύτατα διαδεδομένη πάθηση που αφορά ολόκληρο το κατώτερο γεννητικό σύστημα.

Τα οξυτενή κονδυλώματα είναι καλοήθης πάθηση, αλλά εμφανίζει υψηλά ποσοστά υποτροπών. Πρέπει να εφαρμόζεται σωστή θεραπεία ή συνδυασμός θεραπειών.