ΩΡΛ προβλήματα του νεογνού (χειλεοσχιστία, υπερωιοσχιστία, βαρηκοΐα κ.λπ.)

Η χειλεοσχιστία και η υπερωιοσχιστία συχνά δημιουργούν προβλήματα στη σίτιση. Η χειρουργική αντιμετώπιση της χειλεοσχιστίας και της υπερωιοσχιστίας στο σωστό χρόνο από τους συνεργαζόμενους παιδοωτορινολαρυγγολόγους της ΜΕΝΝ δίνει άριστα αποτελέσματα.

Όλα τα νεογνά που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών εξετάζονται για βαρηκοΐα από εξειδικευμένο παιδοωτορινολαρυγγολόγο. Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των βρεφών με προβλήματα ακοής είναι αναγκαία για την καλή ανάπτυξη της ομιλίας τους.