Όγκοι του νωτιαίου μυελού

Το παρέγχυμα του νωτιαίου μυελού μπορεί να προσβληθεί από διάφορους τύπους όγκων, καλοήθεις ή υψηλού κακοήθεις.

Οι πιο συχνοί τύποι ενδομυελικών όγκων είναι τα:

  • Επενδυμώματα
  • Υποεπενδυμώματα
  • Γαγγλιογλοιώματα
  • Αστροκυττώματα
  • Αιμαγγειοβλαστώματα
  • Παραγαγγλιώματα

Διάγνωση όγκων νωτιαίου μυελού

Η διάγνωση ενδομυελικών όγκων περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και στη συνέχεια απεικονιστικές εξετάσεις, όπως αξονική – μαγνητική τομογραφία και, ενίοτε, αγγειογραφία.

Θεραπεία όγκων νωτιαίου μυελού

Οι χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση όγκου του νωτιαίου μυελού είναι απαιτητικές και υψηλού κινδύνου. Οι χειρουργικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

  • Πλήρη αφαίρεση ενδομυελικού όγκου, στις περιπτώσεις χαμηλής κακοήθειας όγκων με ευδιάκριτα όρια, όπως τα επενδυμώματα, τα υποεπενδυμώματα, τα αιμαγγειοβλαστώματα και τα παραγαγγλιώματα.
  • Κυτταρομείωση, για τις περιπτώσεις διηθητικών όγκων, όπως τα είναι τα αστροκυττώματα.

Απαιτείται νευροφυσιολογικός έλεγχος για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης νευρολογικής βλάβης κατά την αφαίρεση του ενδομυελικού όγκου και χρήση διεγχειρητικού υπερήχου για τον ακριβή εντοπισμό του όγκου.

Μετεγχειρητικά οι ασθενείς ακολουθούν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης και υφίστανται τακτικούς απεικονιστικούς και κλινικούς επανέλεγχους.

Ανάλογα με την ιστολογική ταυτότητα και την έκταση αφαίρεσης του όγκου ενδέχεται να απαιτηθεί ακτινοθεραπεία ή /και χημειοθεραπεία, σε συνεννόηση με το Ογκολογικό τμήμα.