Οφθαλμολογικά προβλήματα νεογνών

Τα οφθαλμολογικά προβλήματα μπορεί να είναι συγγενή (γλαύκωμα, καταρράκτης κ.λπ.) ή επίκτητα (π.χ. αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας). Απαιτείται έγκαιρη διάγνωση και διερεύνηση, καθώς και ειδική αντιμετώπιση με χειρουργική επέμβαση ή Laser.

Νεογνά που παρουσιάζουν καρδιοχειρουργικά ή νευροχειρουργικά προβλήματα, αν χρειαστεί να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, μεταφέρονται σε αντίστοιχο κέντρο, αφού σταθεροποιηθούν.