Νοσήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Νοσήματα που προσβάλλουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (π.χ. Πολλαπλή Σκλήρυνση, Μυελοπάθεια Νωτιαίου Μυελού κλπ) μπορούν να διερευνηθούν με Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά με ταυτόχρονη καταγραφή σε διαφορετικά σημεία της Σωματοαισθητικής οδού.